Fler får förlängd sjukpenning

SJUKFÖRSÄKRINGEN2023-02-02

Lättnaderna i sjukförsäkringens regler för långtidssjuka har medfört att fler får sjukpenning efter sjukdag 180, enligt en uppföljning från Försäkringskassan. Det är framför allt kvinnor som fått förlängd sjukpenning.

I februari 2022 trädde nya bestämmelser i sjukförsäkringen i kraft, som bland annat innebär att det i vissa fall finns möjlighet att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan i ”normalt förekommande arbete” hos andra arbetsgivare för den som varit sjukskriven i 180 dagar. Om den sjuke väntas kunna återgå till arbete hos sin gamla arbetsgivare inom 550 dagar kan fortsatt sjukpenning utbetalas av ”särskilda skäl”.

Nu har Försäkringskassan följt upp effekterna av förändringen under perioden februari till oktober 2022. Rapporten visar att över 8 000 personer beviljades sjukpenning av särskilda skäl under dessa sju månader. Av dem var 70 procent kvinnor, och den vanligaste diagnosgruppen var psykiatriska diagnoser. De flesta var sjukskrivna på deltid, och nästan alla kom tillbaka i jobb innan de 550 dagarna var till ända.

Rapportförfattaren Helena Persson Schill, analytiker på Försäkringskassan, säger till webbtidningen Dagens Arena att ett av syftena med lagändringen var bättre jämställdhet i sjukförsäkringen:

”Och vi kan se att kvinnor är lite mer representerade i gruppen särskilda skäl. Då ges man lite längre tid att komma tillbaka i arbete.”

Reglerna ändrades samtidigt för att underlätta för personer nära pensionsåldern att kunna få fortsatt sjukpenning. I den gruppen har också andelen avslag minskat mer än i övriga grupper, vilket enligt rapporten innebär att fler kan slippa ta ut förtidspension.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.