Fler utländska doktorander stannar i landet

HÖGSKOLAN2021-12-07

En växande andel utländska doktorander stannar kvar i Sverige efter sin examen, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ. För första gången sedan 1990-talet är det nu mer än varannan som blir kvar i landet.

Fyra av tio doktorsexaminerade kommer från andra länder. En stor andel av de utländska doktoranderna lämnar landet sedan de slutfört sina studier. Under åren 1998–2015 var det 58 procent som lämnat Sverige tre år efter examen.

Men de nya uppgifterna från UKÄ och Statistiska centralbyrån, SCB, visar att andelen som stannar nu ökar. Och de utländska doktorander som stannar i Sverige har i stor utsträckning ett arbete. Tre år efter doktorsexamen har 84 procent ett jobb. Andelen ökar till 88 procent efter fem år och till 91 procent efter åtta år. Det vanligaste är att de som har ett arbete jobbar inom högskolan. Var tredje är universitets- och högskolelärare. Därefter följde yrken som civilingenjör, läkare, fysiker och kemister.

Av dem som tog examen under åren 2003 till 2010 stannade ungefär 40 procent i Sverige tre år efter examen. 2015 hade andelen som stannade ökat till 54 procent. Men det finns en risk att trenden bryts genom skärpta krav i den nya utlänningslagen, skriver UKÄ i ett pressmeddelande.

”2014 gjordes en lagändring som underlättade för doktorander att stanna i Sverige efter sina studier, vilket kan ha bidragit till ökningen. Nu 2021 har nya lagändringar istället försvårat möjligheterna att stanna, något som kan påverka antalet som stannar framöver”, konstaterar utredaren Anna Bengtsson i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA