Nya regler gäller även för doktorander

HÖGSKOLAN2021-12-09

De nya särskilda krav för permanent uppehållstillstånd som införts i utlänningslagen gäller också doktorander, slår regeringen fast i ett pressmeddelande. Men det finns möjlighet att söka tidsbegränsat uppehållstillstånd efter studier.

Förändringarna i utlänningslagen från 20 juli 2021 innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel. Permanent uppehållstillstånd kan bara beviljas om vissa särskilda krav är uppfyllda, däribland ett krav på försörjning. De särskilda kraven gäller som huvudregel för alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd i Sverige, således även doktorander.

Kraven på försörjning för att få permanent uppehållstillstånd innebär bland annat att försörjnings­förmågan måste ha viss varaktighet. Det är Migrationsverket och migrationsdomstolarna som prövar om de särskilda kraven för permanent uppehållstillstånd är uppfyllda. Den som inte uppfyller de särskilda kraven för permanent uppehållstillstånd kan ansöka om fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd för till exempel studier, forskning eller arbete.

Forskare som har slutfört sin forskning och studenter som har slutfört sina högskolestudier i Sverige har möjlighet att söka tidsbegränsat uppehållstillstånd i ett år för att söka arbete eller starta företag. Det underlättar enligt pressmeddelandet för nyexaminerade att stanna kvar i Sverige efter avslutade studier.

Nya regler i utlänningslagen

För att få permanent uppehållstillstånd efter studier ska du:

  • ha bott i Sverige med uppehållstillstånd för studier på forskarnivå i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren. Tiden räknas från den dagen du lämnar in din ansökan om att få permanent uppehållstillstånd och sju år bakåt.
  • planera för att bo i Sverige.
  • ansöka tidigast 14 dagar innan ditt nuvarande tillstånd går ut.
  • kunna försörja dig via anställning eller eget företag.
  • leva ett skötsamt liv.

Källa: Migrationsverket

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA