Bild: Försäkringskassan

Försäkringskassan ska göra besparingar

FÖRSÄKRINGSKASSAN2023-06-15

Försäkringskassan ska minska kostnaderna för att hantera ett stort underskott i ekonomin. Alla ersättningsrekryteringar ska prövas, och övertid, resor och interna konferenser begränsas. Medborgarna kan förvänta sig längre handläggningstider, säger myndighetens generaldirektör Nils Öberg.

Försäkringskassans ledning har gått ut med information om vad man kallar en kontrollerad inbromsning. Inga uppsägningar är aviserade, men svångremmen dras åt.

Sedan 1 juni ska ersättningsrekryteringar för anställda som slutat inte ske automatiskt, utan prövas i varje fall. Beslut fattas av generaldirektören.

Vidare ska övertiden minskas rejält, och resor och utbildningar dras ned till ett minimum. Planerade konferenser bokas av när det är möjligt utan att behöva betala.

Enligt STs Thomas Åding beror neddragningarna på att myndigheten inte får de resurser som krävs för verksamheten.

– Det här är vad ST som förbund varnat för, när regeringen främst satsar på rättsväsendet och försvaret. Arbetsförmedlingen säger upp personal, och det är egentligen samma stålbad som vi går igenom, säger han.

Enligt Thomas Åding är arbetsgivaren överens med facket om att det inte går att lösa problemen genom att ”springa fortare”.

– Ledningen är högst medveten om det, men man behöver kommunicera det. Många lojala handläggare har svårt att acceptera att handläggningstiderna blir längre.

På sikt finns risken att personalomsättningen ökar från en redan hög nivå, befarar Thomas Åding.

– Effekterna av det kan hänga i länge. Nu är det otroligt viktigt att vi inte får en sämre arbetsmiljö på grund av neddragningarna.

Enligt generaldirektör Nils Öberg sträcker sig Försäkringskassans ekonomiska bekymmer ända tillbaka till 2019, det år han tillträdde som högsta chef på myndigheten.

– Då hade styrelsen beslutat om en budget som översteg tilldelade medel. Så jobbar inte jag, så jag lade ut en plan som skulle leda till budget i balans i slutet av 2022. Men sedan kom ett litet virus och svepte in, säger han.

Planen lades åt sidan under covidpandemin. Under dessa år fick Försäkringskassan också flera nya uppdrag utan medföljande finansiering, påpekar Nils Öberg.

Myndigheten behöver nu hämta in ett underskott på 650 till 680 miljoner kronor till slutet av nästa år, under den tid som den ”kontrollerade inbromsningen” ska göras. Nils Öberg vågar inte räkna med några omfattande förstärkningar i höstens budget.

– Det är bara att läsa tidningarna. Vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget i Europa sedan andra världskriget, och enorma belopp läggs på försvaret och förberedelserna för medlemskap i Nato. Ovanpå det har vi fortsatta satsningar på brottsbekämpning och en omläggning av migrationspolitiken. Det krävs inget geni för att räkna ut att det kommer att sluka en hel del av reformutrymmet.

Han konstaterar att åtstramningen kommer att leda till längre handläggningstider, men kan inte säga hur omfattande effekterna blir på personalsidan.

– Vi är mitt uppe i processen, och redan minskad övertid och minskat resande kommer att ge ganska mycket. Effekterna beror också på personalomsättningen. Det finns en risk för ökad oro i organisationen och att man väljer att söka sig härifrån, men det vill vi absolut inte.

I besparingarna ingår även att inte arbeta vidare med förberedelser för en helt statlig assistans, som föreslogs av en utredning i våras. Även förberedelsearbetet för den nya Utbetalningsmyndigheten bromsas. Den myndigheten ska starta sin verksamhet 1 januari nästa år, vilket förutsätter ett tätt samarbete med Försäkringskassan och andra berörda myndigheter.

– Det är ett uppdrag vi har och fortsätter med, men vi kommer kanske inte att kunna skotta in lika mycket resurser i det som tidigare.

Finns det i och med det en risk att verksamhetsstarten för Utbetalningsmyndigheten fördröjs?

– Ja. Det finns en rad risker kring Utbetalningsmyndigheten, som arbetar i ett helt nytt system. Och detta är en, säger Nils Öberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA