Annons:

Förslag om karenstid för politiker

STATSFÖRVALTNING2017-01-24

En ny lag ska hindra att statsråd eller statssekreterare går direkt från sitt allmänna uppdrag till näringslivet. En särskild nämnd ska pröva om det finns skäl att bestämma om karens på upp till tolv månader.

En ny lag föreslås av regeringens särskilde utredare Sten Heckscher. Lagen ska förhindra intresse­konflikter när statsråd och statssekreterare byter jobb. Den innebär att statssekreterare och statsråd i förväg måste anmäla till en särskild nämnd om de tänker byta till ett jobb som inte är inom statlig verksamhet. Skyldigheten gäller under tolv månader från det att de har slutat som statsråd eller statssekreterare.

Nämnden ska bedöma om statsrådet eller stats­sekreteraren under sin tid i staten fått sådan information eller kunskap som gör att det föreligger risk för ekonomisk skada för staten, risk för otillbörlig fördel för någon enskild eller en risk för att allmänhetens förtroende för staten skadas. Om någon sådan risk finns ska nämnden förbjuda statsrådet eller stats­sekreteraren att under som längst tolv månader från det att denne har slutat som statsråd eller statssekreterare påbörja sitt nya jobb eller att arbeta med vissa frågor och områden. Under karenstiden ska hen i vissa fall ha rätt till ersättning. Nämnden ska utses av riksdagen.

Utredningen har inte haft i uppdrag att granska behovet av karensregler för andra grupper än statsråd och statssekreterare. Men utredningen innehåller ett avsnitt om generaldirektörer och andra högre chefer. Generaldirektörer har tidsbegränsade förordnanden, utan uppsägningstid. De kan bara avslutas i förtid om parterna är överens. Vid behov av karens kan regeringen besluta att förflytta en generaldirektör till Regeringskansliet under en period innan eventuell övergång till annan anställning. För övriga högre chefer är uppsägningstiden enligt avtal sex månader. Uppsägningstiden skulle i praktiken kunna ses som ett hinder för den enskilde att under den tiden påbörja ett nytt uppdrag eller liknande, konstaterar utredningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA