Fyra har beviljats omställningsstudiestöd hittills

OMSTÄLLNINGSTUDIESTÖD2022-11-25

När Centrala studiestödsnämnden, CSN, gått igenom cirka 1 500 ansökningar om omställningsstudiestöd har bara fyra beviljats. Enligt ett pressmeddelande beror det på att det är många villkor som ska uppfyllas.

CSN skriver i ett pressmeddelande att de nu beviljat de första ansökningarna om omställningsstudiestöd. Enligt myndigheten pågår arbetet för fullt med att gå igenom de nära 20 000 ansökningarna som kommit in. Men hittills har cirka 1 500 sökande fått avslag och bara 4 beviljats.

”Det är roligt att vi är igång och kan börja ge besked till de sökande. Det stora söktrycket vittnar om att stödet är eftersökt och en chans många väntat på”, kommenterar Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN, statistiken.

Enligt CSN är villkoren för att få stödet många, och det leder till att utredningsarbetet för varje ansökan blir omfattande. Handläggningstiden för den som söker är minst 10-12 veckor, men kan bli längre under första tiden.

”Vi har sett att många ansökningar inte uppfyller alla villkor. Därför har vi hittills lämnat cirka 1 500 avslag. Vi ser också att en mängd ansökningar saknar information, vilket förlänger vår utredning när vi behöver efterfråga kompletteringar”, konstaterar Annika Fahlander.

CSN hade räknat med att få in 5 300 ansökningar om omställningsstudiestöd under hösten. Men det antalet nåddes redan efter tre dagar, och det kommer in mellan 150 och 200 nya ansökningar varje dag. Det innebär att många kommer att få vänta på besked till en bit in i vårterminen.

”Vi går igenom alla ansökningar så snabbt vi kan och i den ordning de inkommer till oss. De stora volymerna gör att det tar tid att hitta de som verkligen har rätt till stödet”, understryker Annika Fahlander.

Skulle man få sitt besked om att man beviljats stöd sedan studierna redan börjat kommer stödet att betalas ut retroaktivt, enligt CSN.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA