CSN öronmärker studiestöd till höstterminen

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN2023-01-23

Regeringen har beslutat att Centrala studiestödsnämnden, CSN, ska dela upp anslaget till omställningsstudiestödet så att hälften av summan öronmärks för varje termin för att pengarna inte ska ta slut inför andra halvåret. Hittills har bara drygt 600 personer fått sin ansökan beviljad.

Enligt ett pressmeddelande fick CSN in över 24 000 ansökningar om omställningsstudiestöd fram till årsskiftet. Det var fem gånger så många som myndigheten räknat med. Hittills har CSN bara behandlat 4 400 ansökningar, varav drygt 600 bifallits. Anslaget för 2023 är 1,36 miljarder kronor, vilket beräknas räcka till 8 800 studerande. 2024 ska anslaget höjas till 2,84 miljarder kronor och 2025 till 4,88 miljarder.

I sitt regleringsbrev till CSN har regeringen beslutat att anslaget för 2023 ska delas upp så att bara hälften av pengarna delas ut till studerande som påbörjar studierna under vårterminen.

”Med ett delat anslag riskerar inte pengarna att ta slut för dem som börjar studera andra halvan av året”, förklarar Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN, i pressmeddelandet.

CSNs handläggningstid för omställningsstudiestödet är fortfarande lång. Det stora antalet ansökningar, och ett komplext regelverk med avsaknad av praxis, gör att utredningsarbetet tar tid, förklarar myndigheten i pressmeddelandet.

”Eftersom stödet är helt nytt med ett komplext regelverk där praxis än så länge saknas behöver vi vara särskilt noggranna i bedömningarna eftersom vi skapar praxis just nu. Det är många villkor som den sökande ska uppfylla. Vi behöver också hämta in uppgifter från andra myndigheter, till exempel uppgifter om inkomst och hur mycket den sökande har arbetat de senaste åren”, påpekar Annika Fahlander.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Studiemedel CSN
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA