Hallands län lämnas utanför Västra Götaland

REGIONER2016-08-25

Indelningskommittén bedömer att det finns stöd för att bilda tre nya storlän redan till 2018. Som ett led i detta införlivas Värmlands län i Västra Götaland. Men Hallands län, som också var tänkt att ingå i Västra Götaland, lämnas utanför det förslag som gått ut på remiss.

Indelningskommittén har föreslagit att dagens indelning i län och landsting ersätts av sex nya storregioner med jämnstor folkmängd. De kallas tillsvidare Norrlands län, Skåne län, Stockholms län, Svealands län, Västra Götalands län och Östra Götalands län.

Tanken är att den nya indelningen ska träda i kraft senast 2023. Men om det finns möjligheter till sammanslagningar innan dess har kommittén möjlighet att föreslå det.

– För tre av länen gör vi bedömningen att det finns stöd för att bilda dem redan 2018. Det gäller Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län, säger Kent Johansson, en av de två utredarna.

I Norrlands län ska Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ingå. I Svealands län ska Dalarnas, Gävleborgs, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands och Örebros län ingå. Dagens Västra Götalands län tillförs Värmlands län.

I kommitténs ursprungliga förslag ingår dock även Hallands län i Västra Götalands län. Men kommittén har nu gjort bedömningen att det saknas stöd för en sådan lösning.

– För Hallands del uppfattar vi att det inte finns något stöd att genomföra en sammanslagning till 2018, säger Kent Johansson.

I delbetänkandet beskrivs dock hur Hallands län på många sätt är tätt sammankopplat med Västra Götalands län. Exempelvis genom att Falkenberg, Kungsbacka och Varberg ingår i Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion och i samma sjukvårdsregion som Västra Götalands landsting.

Samtidigt är Hallands län ett unikum i och med att Hallands läns landsting är uppdelat på två olika sjukvårdsregioner. Halmstad, Hylte och Laholm ingår i södra sjukvårdsregionen.

Kent Johansson vill inte diskutera möjligheten att på motsvarande sätt splittra upp Hallands län på två regioner.

– Halland vill hålla ihop länet. I det här betänkandet gör vi bara redovisningar av verkligheten, säger Kent Johansson.

Även besked om de övriga tänkta regionerna – Östra Götaland, Skåne och Stockholm – får vänta, skriver kommittén i betänkandet. I förslaget ska Gotlands län slås samman med Stockholms län, och Blekinge län med Skåne län. I Östra Götaland skulle Östergötlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län ingå.

Förslaget om att bilda de tre storregionerna är ute på remiss; 6 oktober 2016 är sista dag att komma in med synpunkter på delbetänkandet. Hösten 2017 ska Indelningskommittén komma med ett slutligt förslag till regionindelning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.