Massivt motstånd mot regionförslag

REGIONER2016-11-01

Trots att det inte finns någon parlamentarisk majoritet för förslaget till ny regional indelning av Sverige fortsätter samtalen över parti­gränserna. »Det ser ju inte så väldigt ljust ut«, säger Mats Svegfors, som utrett frågan tidigare.

Indelningskommittén har föreslagit att dagens indelning i län och landsting ersätts av sex nya storregioner med jämnstor folkmängd. Tre av storlänen ska enligt förslaget bildas redan 2018: Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län.

Samtliga länsstyrelser är kritiska till Indelningskommitténs tidtabell och flera av dem ifrågasätter reformen över lag. Polisen, som gjorde en stor omorganisation 2015, uttrycker i sitt remissvar att det är uteslutet för myndigheten att komma i fråga för en ändrad regional indelning.

24 oktober hade regeringen överläggningar om regionfrågan med riksdagspartierna. Men så här långt finns inte någon riksdagsmajoritet för det nuvarande förslaget.

Liberalerna, Moderaterna och Sverige­demokraterna säger alla nej till nya storregioner och storlän. Krist­demo­kraterna tycker att det behövs en struktur­reform, men att regionerna behöver vara fler än sex.

Centerpartiet anser att regionrefor­men bör genomföras på frivillig väg. Partiets talesperson Anders W Jonsson skriver i ett mejlsvar till Pub­likt att partiet anser att det krävs en omfattande decentralisering av makt och inflytande från statlig till regional nivå.

Trots att det nu ser ut som att en parlamentarisk majoritet kan stoppa förslaget är frågan inte död, enligt rege­ringen. Samtalen över parti­gränserna ska fortsätta och civil­minister Ardalan Shekarabi har uttryckt att regeringen är beredd att kompromissa.

Men det är bråttom. Ardalan Shekarabi har uttalat att de tre storlän som enligt förslaget ska inrättas redan 2018 bör få besked före årsskiftet.

Mats Svegfors, som 2003–2007 ledde Ansvarskommittén, en parlamentarisk översyn av en framtida ny regionindelning, konstaterar att det inte ser så ljust ut för det liggande förslaget:

– Det känns som att går det inte i mål nu så tar det väl rätt många år tills man försöker igen, säger han till Publikt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA