Utredning föreslår sex storregioner

REGIONER2016-03-09

Regeringens utredare i Indelningskommittén presenterade i dag ett förslag till indelning av Sverige i sex direktvalda storregioner. De nya regionerna ersätter dagens landsting och den statliga länsorganisationen ska följa samma gränser.

Indelningskommitténs förslag uppfyller regeringens önskemål i direktiven om väsentligt färre landsting. När utredningen redovisade sitt första delbetänkande på en presskonferens valde dock dess ordförande Barbro Holmberg att tills vidare kalla de föreslagna regionerna ”samtalskretsar”. Hon och medutredaren Kent Johansson ska nu diskutera den tänkta indelningen med företrädare från dessa ”samtalskretsar”. I juni kan det komma skarpa förslag om att en eller flera storregioner ska bildas 2019.

Kommitténs förslag innebär att sex storregioner bildas:

  • Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län
  • Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län
  • Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronoborgs län
  • Gotlands och Stockholms län
  • Hallands, Värmlands och Västra Götalands län
  • Blekinge och Skåne län

De nya storregionerna ersätter de nuvarande landstingen och får ansvar för de uppgifter som i dag ligger på landstingen, främst sjukvård och kollektivtrafik. Därtill ska de ansvara för regionala utvecklingsfrågor, som för närvarande ligger på länsstyrelsernas bord i stor utsträckning.

Även den statliga länsorganisationen ska byggas om efter de nya regiongränserna. I vilken mån det blir fler än en residensort för de nya länen är ännu inte klart.

– Den här reformen handlar om att riva administrativa gränser som i stor utsträckning har spelat ut sin roll, sade Barbro Holmberg.

Ett skäl till att det behövs en indelning i större geografiska områden är att människor och företag rör sig mer och att arbetsmarknadsområdena har blivit större. Ett annat motiv är att flera landsting har svårt att klara att upprätthålla en högkvalitativ och tekniskt avancerad sjukvård, medan andra har goda resurser och ett stort befolkningsunderlag

– Vi har en assymetrisk och, skulle jag vilja säga, orättvis indelning i dag, sa Barbro Holmberg. En av våra utgångspunkter har varit att skapa så jämnstarka regioner som möjligt.

Med de föreslagna regionerna kommer den geografiskt största men befolkningsmässigt minsta regionen – den nordligaste – att ha omkring 880 000 invånare, medan den befolkningsmässigt största – Stockholm och Gotland – har 2 200 000 invånare.

Civilminister Ardalan Shekarabi klargjorde på presskonferensen att de stora statliga myndigheterna ska anpassa sin regionala organisation till de nya regionerna:

– Det krävs en enhetlig regional indelning av de statliga myndigheterna.

Den regionala indelningen skiftar i dag från myndighet till myndighet.

Tanken att skapa större regioner har funnits länge och utretts flera gånger tidigare. Ansvarskommittén föreslog 2007 större landsting och län, och 2012 föreslog utredaren Mats Sjöstrand att antalet länsstyrelser skulle minskas från 21 till 11 – förslag som inte genomfördes.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA