Statens regionala gränser ska samordnas

STATSFÖRVALTNING2015-10-22
Statliga myndigheters regionala indelning får inte hindra samverkan och tillgänglighet, skriver civilminister Ardalan Shekarabi och SKLs ordförande Lena Micko i en gemensam debattartikel.

Sverige behöver så snart som möjligt förändra dagens läns- och landstingsindelning för att möta framtida utmaningar, skriver Ardalan Shekarabi och Lena Micko, båda S, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. I debattartikeln skriver de att målet är att en ny indelning ska finnas på plats senast 1 januari 2023:

”Länen och landstingen är i många fall för små och det regionala utvecklingsansvaret för splittrat. Det finns också anledning att se över statliga myndigheters regionala indelning, så att den inte försvårar samverkan eller tillgänglighet för medborgare och näringsliv”, skriver de.

Hälso- och sjukvården kommer att kräva mer samordning i större regioner. Den nuvarande regionindelningen är inte anpassad för invånarnas ökade geografiska rörlighet och motsvarar inte näringslivets och den offentliga sektorns behov av utbildad och kompetent personal. EU-medlemskapet kräver också en anpassning till den roll som regionerna spelar i EUs politik kring samarbete och strukturfonder, skriver de två:

”En regionreform öppnar också för att skapa en enhetlig indelning med berörda statliga myndigheter och därmed bättre samordningsmöjligheter. Det förhindrar att frågor hamnar mellan stolarna eller blir föremål för dubbelarbete och revirstrider och snabbar på dagens sega beslutsprocesser.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.