Minister vill ändra Sveriges indelning

STATSFÖRVALTNING2015-04-27

Länsstyrelserna är för små och måste bli större samtidigt som landstingens gränser ritas om och bildar fler regioner. Det sade civilminister Ardalan Shekarabi på en förvaltningspolitisk dag förra veckan, skriver Altinget.

Regeringen vill rita om kartan över hur Sverige är administrativt organiserat. Enligt civilminister Ardalan Shekarabi, S, behövs inga nya utredningar, nu är det dags för operativt arbete.

”En del av länsstyrelserna är för små, de flesta måste bli större. Därför är regionfrågan central för den statliga närvaron”, sade Ardalan Shekarabi enligt tidningen.

Statskontoret ska inom kort få regeringens uppdrag att göra en analys av läget samt titta på den principiella frågan om hur staten ska täcka landet.

”Det gäller att hitta en balanspunkt mellan effektivitet och att staten ska finnas i hela landet och hålla ihop landet”, sade civilministern.

Till hösten ska regeringen också tillsätta en utredning för hur den offentliga sektorn ska styras. Regeringens styrning av myndigheterna behöver utvecklas, enligt Ardalan Shekarabi.

”De förändringar som genomfördes under 1980- och 90-talen har i vissa fall lett till onödigt stor administration. Vi har ett stort behov av nya styrmodeller i offentlig sektor”, sade han enligt Altinget.

Efter en genomgripande regionreform bör kommunernas gränser och organisation ses över, anser civilministern.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA