Civilministern vill ha bild av statlig närvaro

STATSFÖRVALTNING2015-04-13

I helgen krävde nio kommunalråd besked om var de statliga jobben ska finnas. Styrningen av var myndigheterna placerar sin verksamhet kan ske på olika sätt, säger civilminister Ardalan Shekarabi, S, till Publikt.

Regeringen vill att myndigheterna flyttar ut i landet. Men trenden går åt motsatt håll, myndigheterna själva centraliserar. Det skrev nio kommunalråd i en debattartikel i DN i helgen.

Kommunalråden syftar bland annat på Skatteverkets kommande nedläggning av kontor.

Staten verkar ha bristande förståelse för hur dess agerande påverkar kommunernas förutsättningar. För att ge ett exempel så innebär en nedläggningen av Skatteverkets kontor i Lycksele att 30 arbetstillfällen flyttas till Umeå. 30 Lyckselejobb motsvarar 300 arbetstillfällen i Umeå, 5 000 i Stockholm”, skriver rapportförfattarna och menar att argumenten som förs fram för centralisering är otillräckliga.

Civilminister Ardalan Shekarabi säger att regeringen behöver en samlad bild av den statliga närvaron – något som saknats under de åtta åren med Alliansregeringen:

– I dag har varje myndighet koll på sin egen verksamhet, men det är regeringen som har ansvar för helheten, säger han.

Statskontoret ska nu få i uppdrag att undersöka hur det ser ut med den lokala statliga närvaron.

Styrningen av var myndigheterna placerar sin verksamhet kan ske på olika sätt, förklarar civilministern och nämner flera olika möjligheter, från att myndigheterna koordinerar sig i en egen dialog, till regleringsbrev och lagstiftning.

– Vi jobbar hela tiden med den politiska utvecklingen och ser den statliga närvaron som en viktig del i det arbetet. Och som ansvarig minister är jag väl medveten om de tankegångar som uttrycks i debattartikeln.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA