Nio skattekontor läggs ned

SKATTEVERKET2015-03-24

Skatteverket vill lägga ned nio kontor med sammanlagt 510 medarbetare. Alla erbjuds anställning på annan ort. Motivet är effektivisering, men STs Ing-Marie Sandin anser att förslaget är både obegripligt och inkonsekvent.

Grunden för beslutet är, som Publikt rapporterat, en intern utredning om Skatteverkets långsiktiga strategi. Där sägs dels att varje verksamhetsort måste ha en viss storlek, minst 4-5 sektioner för företagsbeskattning, dels att myndigheten på sikt kommer att minska antalet medarbetare.

”Som statlig myndighet behöver vi ständigt effektivisera vår verksamhet. På sikt blir vi därmed färre medarbetare. Därför behöver vi minska antalet verksamhetsorter”, skriver överdirektör Helena Dyrssen i ett pressmeddelande.

De orter där Skatteverket lägger ned är Enköping, Hudiksvall, Ludvika, Lycksele, Mariestad, Simrishamn, Vetlanda, Värnamo och Ängelholm. Ludvika och Mariestad är störst, med 85 respektive 80 anställda.

Alla medarbetare ska erbjudas arbete på närliggande skattekontor. Men pendlingsavstånden blir mellan tre och tretton mil, flertalet har omkring sju mil till närmaste kontor, säger STs avdelningsordförande Ing-Marie Sandin.

– Och arbetsresorna när man ska besöka företag blir också längre.

ST-avdelningen är starkt kritisk till förslaget, som man nu ska förhandla om. Argumenten för nedläggning håller inte, anser Ing-Marie Sandin.

– Det har talats länge om att vi ska bli färre, men vi har tvärtom vuxit. Och vi håller inte med om att kontoren måste vara så stora som ledningen anser. Dessutom är förslaget inkonsekvent, det finns kontor som blir kvar som saknar företagsbeskattning.

Andra skäl som lyfts fram i Skatteverkets interna promemoria är att rekrytering och kompentensutveckling underlättas med färre och större kontor. Det stämmer inte heller, anser Ing-Marie Sandin.

– Det har aldrig varit svårt att rekrytera. Och kompetensutvecklingen brister överallt, det argumentet tar man till för att mildra stöten. Det är snarare så att man har lättare att lära av varandra på ett mindre kontor.

Det Ing-Marie Sandin reagerar starkast emot är en inspelad intervju med generaldirektör Ingemar Hansson som lagts ut på myndighetens intranät.

– Han säger att pris- och löneomräkningen är så låg att ekonomin inte klarar våra löneavtal. Det är direkt vilseledande, och det är oförskämt att skylla nedläggningar på medarbetarnas löner. Det är under bältet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA