Skatteverket väntar med flyttbeslut

SKATTEVERKET2015-04-28

Skatteverket kommer att avvakta med beslut om att lägga ned nio kontor. Orsaken är att Statskontoret fått regeringens uppdrag att ta fram nya principer för myndigheters lokaliseringar.

Skatteverket har planerat att koncentrera sin verksamhet till 38 orter i landet. Det skulle innebära att anställda vid kontor på nio orter får ny arbetsplats på en annan ort. Planerna har mött hård kritik från såväl STs fackliga företrädare som lokalpolitiker.

Eftersom Statskontoret nu fått i uppdrag att ta fram nya principer för myndigheters lokalisering har Skatteverket nu beslutat att avvakta med beslutet. Den långsiktiga inriktningen ligger dock fast, enligt ett pressmeddelande från Skatteverket.

Medarbetare på de berörda orterna har fått information på morgonen, skriver myndigheten på sitt intranät.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA