ST hoppas att lokalkontoren blir kvar

SKATTEVERKET2015-04-28

Det är bra att Skatteverkets ledning avvaktar med beslutet om nedläggning av kontor, anser ST. ”Jag tror och hoppas att ledningen inte kommer tillbaka med förslaget”, säger STs avdelningsordförande Ing-Marie Sandin.

De lokala förhandlingarna om att lägga ned nio kontor var ännu inte avslutade när Skatteverket plötsligt beslutat sig för att avvakta med nedläggningarna.

Som orsak anger myndigheten att man vill invänta ett uppdrag som Statskontoret fått av regeringen. Statskontoret ska lägga fast nya principer för myndigheternas lokaliseringar

Både ST och Saco har motsatt sig nedläggningarna och att de anställda ska flytta till andra tjänstgöringsorter.

– Vi övervägde att ta frågan till central förhandling, säger STs avdelningsordförande Ing-Marie Sandin.

Hon har hört att Statskontorets utredning blir klar tidigaste 2016.

– Jag tror och hoppas att ledningen inte kommer tillbaka med förslaget.

ST gör bedömningen att sex av de nio nedläggningshotade kontoren ligger så långt från närmaste kontor att de anställda i praktiken blir tvungna att sluta.

– Annars får de orimligt långa pendlingsavstånd, säger Ing-Marie Sandin.

Sedan tidigare finns beslut om två kontorsnedläggningar. Personalen i Åmål förväntas börja arbeta i Karlstad. Personalen i Mora ska byta tjänstgöringsort till Falun. Även detta har ST motsatt sig.

– Det vore bra om ledningen också drog tillbaka dessa flyttar, säger Ing-Marie Sandin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA