Sofie Gustafsson, Helena Jönsson, Johan Göthe, Kristin Nyberg och de andra medarbetarna på skattekontoret i Hudiksvall står inför valet att börja pendla till Sundsvall eller förlora jobbet. Men de hoppas fortfarande att Skatteverket ska ändra sitt beslut.
Bild: Johanna Syrén
Sofie Gustafsson, Helena Jönsson, Johan Göthe, Kristin Nyberg och de andra medarbetarna på skattekontoret i Hudiksvall står inför valet att börja pendla till Sundsvall eller förlora jobbet. Men de hoppas fortfarande att Skatteverket ska ändra sitt beslut.

Tvingas till långpendling när kontoret läggs ned

SKATTEVERKET2015-04-14

Skatteverket lägger ned nio kontor med sammanlagt 510 medarbetare. Myndigheten vill effektivisera och underlätta rekrytering. Men medarbetarna på skattekontoret i Hudiksvall tror inte på argumenten.

Hudiksvall är ett av de kontor som Skatteverket vill stänga. Tanken är att flytta personalen till Sundsvall.

Hele­na Jönsson, som arbetar i Hudiksvall, har redan varit med om en nedläggning, i Ljusdal. Hon bor kvar i Ljusdal och pendlar de sex milen till jobbet. Om hon ska följa med till Sundsvall blir det ytterligare nio mil, enkel resa.

– Man känner ingen trygghet längre. Jag vill bo kvar i vårt hus i Ljusdal. Det är inte så enkelt att bara slitas upp med rötterna. Samtidigt kan jag inte vid 53 ställa till så jag blir arbetslös.

Grunden för beslutet är en intern utredning om Skatteverkets långsiktiga strategi. Där sägs att myndigheten på sikt kommer att minska antalet medarbetare och att varje verksamhetsort måste ha en viss storlek – minst fyra till fem sektioner för företags­beskattning.

Generaldirektör Ingemar Hansson säger till Publikt att man strävar efter kontor som kan sköta alla skatteslag och utredningsmetoder.

– Vi ska bidra till ett välfungerande samhälle, och för att göra det på bästa sätt bedömer vi att det är bättre med färre och större kontor. Det ger också personalen större utvecklingsmöjligheter och flexibilitet mellan olika arbets­områden.

Men STs avdelningsordförande Ing-Marie Sandin tycker inte att resonemanget håller och är kritisk till nedläggningsplanerna.

– Kompetensutvecklingen brister överallt, det argumentet tar man till för att mildra stöten. Det är snarare så att man har lättare att lära av varandra på ett mindre kontor.

I utredningen sägs också att det är lättare att hitta kompetent personal i större städer som har nära till universitet eller högskola.

Det stämmer inte heller, anser Ing-Marie Sandin.

– Det har aldrig varit svårt att rekrytera någonstans.

Fackets bild bekräftas av med­arbetare på kontoret i Hudiksvall, som tycker att myndighetens interna rapport är full av »bluff och lögner«.

De ställs nu inför valet att börja pendla till Sundsvall eller förlora jobbet. Kristin Nyberg valde så sent som förra året att lämna Sundsvall och flytta hem till Hälsingland, när både hon och hennes sambo fick jobb på Skatteverkets kontor i Hudiks­vall.

– När vi båda fick trygga jobb i Hudiksvall stämde det så bra, det var som om vi hade vunnit på Lotto, säger hon.

Generaldirektör Ingemar Hansson anser att myndigheten trots nedläggningarna tagit ett regionalpolitiskt ansvar.

– Vi är kvar på orter där det är tveksamt om vi borde det om vi skulle följa principerna. På många orter har vi långt mindre än 100 anställda. Det är för att vi tar ett regionalpolitiskt ansvar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.