Värna de statliga jobben i hela Sverige

LEDARE2015-04-14
Det krävs konkreta åtgärder som bromsar trenden att staten överger mindre orter. Att omlokalisera hela myndigheter är inte den bästa lösningen. Beslutsfattarna bör i stället värna de befintliga arbetsplatserna.

Statliga jobb flyttar till storstäderna. Publikts granskning i detta nummer visar att 17 myndigheter har lagt ned sammanlagt 143 statliga arbetsplatser under 2010-talet, de flesta på mindre orter. Det är långt fler än antalet nya arbetsplatser som öppnats under samma period.

Nedläggningarna drabbar inte bara de medarbetare som saknar möjlighet att pendla eller flytta. I många fall förlorar medborgarna lokalkontor och därmed viktig service. När en myndighet stänger försvinner dessutom kvalificerade och attraktiva jobb som bidrar till bredden på den lokala arbetsmarknaden.

I samband med att flera myndigheter presenterat planer på att lägga ned kontor runt om i landet har debatten kring de regional­politiska konsekvenserna av statens agerande som arbetsgivare åter tagit fart. I dagarna diskuteras frågan i riks­dagen.

Både den nuvarande och den förra regeringen har talat flitigt om vikten av att hela Sverige ska leva. Tankar på att omlokalisera statliga jobb från Stockholmsregionen till övriga landet återkommer ständigt. »Det kommer säkert att bli den typen av åtgärder som görs«, sade exempelvis landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, S, till SVT när han fick frågan.

Men i praktiken har det länge pågått en omfattande omlokalisering av statliga jobb i motsatt riktning, när en mängd myndighetsarbetsplatser har stängts eller krympts.

John Östh, forskare i kulturgeografi vid Uppsala universitet, konstaterar i en intervju i Dagens Nyheter att de statliga jobben flyttat betydligt snabbare till storstäderna än vad folket flyttat efter, och kallar staten för en »avfolkningsagent«.

Detta är ett problem som behöver uppmärksammas. För även om myndigheterna bör ha stor makt över sin egen organisation måste beslutsfattarna ta ett större ansvar för hur staten som helhet agerar – och konsekvenserna av det. Det kräver ett långsiktigt tänkande. Att först passivt se på när arbetstillfällen försvinner runt om i landet för att sedan överväga att som motvikt flytta andra statliga jobb gör ännu fler människor otrygga. Det måste finnas bättre lösningar.

Civilminister Ardalan Shekarabi, S, ger nu Statskontoret i uppdrag att ta fram en samlad bild av hur den statliga när­varon ser ut i dagsläget. Han tycks också öppna för möjligheten att regeringen kan styra myndigheternas lokalisering i större utsträckning. Det kan innebära ett trendbrott, men bara om regeringen också förmår att gå vidare med konkreta åtgärder.

Publikts kartläggning visar tydligt att det behövs omfattande insatser för att bryta en utveckling där myndigheterna överger mindre orter. Annars kommer koncentrationen av statliga jobb och arbetsplatser till storstäderna att fortsätta. Och det skulle hela Sverige förlora på. 

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.