Annons:

Stor enighet om lokal statlig närvaro

STATSFÖRVALTNING2015-04-14

Regeringen ser ett behov av en tydligare styrning av de statliga myndigheternas lokalisering. Det beskedet gav civilminister Ardalan Shekarabi, S, i dagens riksdagsdebatt.

− Det är uppenbart att det finns ett större behov av helhetstänk, sade civilminister Ardalan Shekarabi.

Han konstaterade också att nya statliga myndigheter bör placeras utanför Stockholms län. Och om inte hela myndigheten kan placeras utanför Stockholms län bör man överväga om delar kan göra det.

Riksdagsdebatten var begärd av Centern och handlade om tillgång till statlig service i hela landet.

Annie Lööf, C, ifrågasatte hur människor ska kunna leva, arbeta och bo på landsbygden om utvecklingen fortsätter.

Ardalan Shekarabi var inte sen att gå till hårt angrepp mot förra regeringen:

− I fråga om statlig service och statlig närvaro har utvecklingen stått still i åtta år. Nej, låt mig korrigera, den har gått bakåt. Man har valt att vara passiv. Det kommer inte råda något tvivel om att den nuvarande regeringen kommer att välja en annan linje.

Han konstaterade att på ett sätt är varje enskild myndighet bäst lämpad att bedöma om och var de behöver vara närvarande. Men myndigheterna har inte tagit hänsyn till varandras lokalisering, menade han. 

− Jag har stort förtroende för våra myndigheter. Men vi behöver en fördjupad dialog om myndigheternas placering. Regeringen ser ett behov av en tydligare styrning av myndigheternas lokalisering.

Regeringen kommer nu att ge Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av de statliga myndigheternas lokala närvaro och hur lokalisering påverkar stöd och service i hela landet.

− Vi kommer vidta åtgärder för att styra de statliga myndigheternas lokaliseringsbeslut. Regeringen kommer att ta ett större grepp om den lokala statliga närvaron.

De flesta av talarna och partierna var överens om vikten av en statliga lokal närvaro. Ulf Berg, M, välkomnade en översyn av var statliga jobb ska finnas.

Många av talarna tog upp omorganisationen av Polisen och inte minst de nya polisområdena som håller på att bildas. Det blir allt längre till närmaste polispatrull, vilket skapar otrygghet och urholkar förtroendet för staten, menade flera av talarna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA