Regeringen vill omlokalisera myndigheter

OMLOKALISERING2016-03-03

Staten ska ta sitt ansvar för ett Sverige som håller ihop. Därför engagerar sig regeringen nu i omlokalisering av hela myndigheter och myndighetsfunktioner, skriver Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi, båda S, att det är dags att stanna upp och fundera över hur Sverige kan hållas ihop.Människor och landsändar känner sig övergivna av centralmakten. Vi behöver hitta en balanspunkt mellan närvaro i landet och effektivitet i våra myndigheter, anser de.

I dag jobbar mer än hälften av alla statsanställda i de tre storstadsområden Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är inte ändamålsenligt om enskilda myndigheter förändrar sin organisation utan hänsyn till om andra myndigheter på samma ort också drar ner sin lokala närvaro, skriver de två statsråden. Myndigheterna är fristående, men staten som helhet måste ta ett större ansvar för att koordinera sin verksamhet:

”Många myndigheters legitimitet undermineras om de inte har kunskap om den lokala arbetsmarknaden, eller när det behövs, möter människor öga mot öga. Närvaron är också betydelsefull för den lokala utvecklingskraften. Inte minst vittnar lokala små och medelstora företag om vikten av statlig närvaro”, skriver de.

Samtidigt pekar de på risker med att omlokalisera hela eller delar av myndigheter. Kompetenta medarbetare kan välja att sluta och handläggningstiderna blir längre när verksamheten ska byggas upp på en ny ort. Därför ska arbetet bedrivas med största omsorg och seriositet, skriver Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi:

”Vi kommer därför noga att analysera om det finns myndigheter som har förutsättningar för att bedriva sin verksamhet på andra håll i landet än i Stockholms län. Det är flera faktorer som behöver vara med i en sådan bedömning: verksamhetens art och omfattning, kompetensbehov, lokalkostnader med mera. Opartiskhet, objektivitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen ska säkerställas.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.