Statens närvaro i landet ses över

REGIONALPOLITIK2015-05-21

Efter kritiken mot Skatteverkets planer på att lägga ned lokalkontor låter regeringen Statskontoret utreda principer för statliga myndigheters lokaliseringsbeslut.

Skatteverket meddelade i april att myndigheten planerade att lägga ned ytterligare nio lokalkontor. Beslutet väckte stark kritik, och inför en begärd riksdagsdebatt om regionalpolitik lovade civilminister Ardalan Shekarabi att staten ska ta ett större samlat ansvar för sin lokala närvaro.

Nu har uppdraget gått till Statskontoret att kartlägga den statliga närvaron, bedöma myndigheternas kunskapsunderlag inför förändringar och undersöka vilka effekter lokaliseringsbesluten får för den lokala och regionala arbetsmarknaden.

Statskontoret ska också titta på hur myndigheterna koordinerar sig inför beslut att flytta eller lägga ned verksamhet. Granskningen ska utmynna i förslag till vägledning inför beslut om ändringar i organisationen.

Regeringen konstaterar i uppdragsbeskrivningen att myndigheterna i dag har full beslutanderätt över sin egen organisation. ”Regeringen har emellertid ett övergripande ansvar för de samlade effekterna av enskilda myndigheters beslut.”

Statskontoret ska redovisa sin utredning senast 1 april nästa år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA