Ingen länsstyrelsereform före valet

FÖRVALTNING2013-05-21

Regeringen kommer inte att börja genomföra den föreslagna länsstyrelsereformen före valet. På sina håll tolkas det som att det inte blir någon förändring alls.

Länsstyrelseorganisationen behöver förändras, anser många, och på regeringens bord ligger sedan december ett förslag från utredaren Mats Sjöstrand. Enligt hans förslag borde en ny organisation med elva länsstyrelser i stället för dagens 21 och endast elva sätesorter gälla från 1 januari 2015.

Men så snabbt hinner regering och riksdag inte genomföra reformen, enligt Petra Kjellarsson, pressekreterare hos civilminister Stefan Attefall, KD.

– Bedömningen är att Mats Sjöstrands tidsplan inte kommer att hålla, säger Petra Kjellarsson.

Länsrådet Sten-Olov Altin i Härnösand har varit på en konferens i Gävle tillsammans med landshövdingar och länsråd från hela landet och blivit informerad av Stefan Attefall om att regeringen beslutat att avvakta med reformen.

Han berättar för tidningen Allehanda att Härnösand, som enligt förslaget skulle förlora statusen som sätesort, kommer att få behålla sin länsstyrelse och sin landshövding tills vidare.

”Man kan ju inte säga att det aldrig blir någon förändring. Men under den här regeringens mandatperiod kommer det inte att ske någon förändring”, säger Sten-Olov Altin till tidningen.

Enligt Sten-Olov Altin kommer Mats Sjöstrands omfattande utredning om statens regionala organisation inte ens att skickas ut på remiss:

”Om man pratar i procent är det inte ett hundraprocentigt entydigt svar att det inte blir en remiss. Men det är så nära hundra procent det går att komma.”

Men så ska man inte tolka Stefan Attefall, hävdar Petra Kjellarsson.

– Beredning pågår inom regeringskansliet. Ingen kan säga när det blir en remiss. Det har inte fattats något beslut, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.