Län och landsting kan gå skilda vägar

REGION2011-09-28

Regionreformen skulle leda till en mer samordnad regional indelning. Men nu ser det ut som om län och landsting kommer att gå skilda vägar. Ännu har inga landsting ansökt om att få gå samman. Därför planerar regeringens utredare Mats Sjöstrand för en ny statlig regional indelning.

Den gamla indelningen av landet, där län och landsting har omfattat samma geografiska områden, kommer sannolikt att bli historia efter nästa val.

Regeringens särskilde utredare Mats Sjöstrand har i uppdrag att se över den statliga regionala förvaltningen, men också att samordna den med den landstingskommunala regionindelningen.

Lägger förslag om länen

Hans bedömning är att landstingen inte kommer att genomföra några sammanläggningar inför valet 2014. Därför planerar han för att lägga fram ett förslag till en ny statlig regional indelning i december nästa år:

– Jag tycker inte att länsstyrelserna ska behöva hänga i luften längre än så. Det betyder att vi får olika geografisk struktur för landsting och stat. Men det är inte hela världen, säger Mats Sjöstrand.

Direktiven från regeringen till Mats Sjöstrand har varit tydliga – sammanslagningarna av landsting ska komma under­ifrån och inte dirigeras av staten. Men landstingen har inte lyckats komma överens. Västra Götaland har nobbat friaren Värmland. Uppsala läns landsting vill inte längre slå ihop sina påsar med Dalarna och Gävleborg. Landstingen i Småland kan inte enas och även i Mälardalen går viljorna isär.

– Också Skånes utvidgning kommer att bli en senare fråga. Det är bara i Västernorrland och Jämtland som det fortfarande finns en strimma rök, säger Mats Sjöstrand.

Måste kopplas till val

Han påpekar att regionbildningar bara kan ske vart fjärde år, eftersom de måste kopplas till de val där regionfullmäktige ska utses. Kommer det inga ansökningar före januari 2012 finns inte tid för förberedelserna inför valen 2014. Då kan sammanläggningar av landsting inte bli aktuella förrän i samband med valen 2018.

Hur många statliga regioner det kan bli fråga om, eller var gränserna ska dras, vill han inte säga något om ännu:

– Men vi måste ha ett betydligt mindre antal länsstyrelser än i dag för att det ska bli en effektiv och rättssäker verksamhet, säger Mats Sjöstrand.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.