Dagens 21 länsstyrelser kan bli 11

LÄNSSTYRELSERNA2012-12-17
Behåll länen, men slå ihop dagens 21 länsstyrelser till 11. Det föreslår Mats Sjöstrand som lett utredningen om statens framtida regionala förvaltning.

Utredaren Mats Sjöstrand föreslår att man lägger samman länen så att en länsstyrelses verksamhet kan omfatta ett eller flera län.  Han betonar att förslaget inte innebär någon ändring av antalet län eller länens namn. Han anser att det ska finnas kontor kvar i varje län.

Bakgrunden till förslaget är, enligt utredaren, dels att länen är för små för att vara effektiva, dels att verksamheten har haft svårt att bli enhetlig med dagens indelning.

”Färre och större länsstyrelser ger bättre förutsättningar för en effektiv verksamhet. Ärendehanteringen och tillsynen blir mer enhetlig över landet och rättsäkerheten stärks. Alternativet är att skattebetalarna ska tillföra dagens länsstyrelser drygt 300 miljoner kronor årligen för att en acceptabel kvalitet ska kunna uppnås i alla delar av verksamheten”, skriver Mats Sjöstrand i ett pressmeddelande.

Utredningen föreslår också att länsstyrelsernas roll renodlas och att den förstärks när det gäller samhällsplanering, samhällsskydd och beredskap. 

Mats Sjöstrand anser att länsstyrelserna bör ta över en del av Skogsstyrelsens uppgifter, men släppa frågor om lönegaranti, lotterier och medborgarskap.

Utredningen föreslår även att andra statliga myndigheter med regional verksamhet ska ha samma regionala indelning, fast i sju områden. Det gäller exempelvis Trafikverket, Lantmäteriet, Polisen, Säkerhetspolisen, Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen, den nya Inspektionen för vård och omsorg.

Såväl den nya statliga indelningen som sammanläggningen av länsstyrelserna förslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Utredningens förslag till regional indelningFörslaget till de nya länsstyrelsernas indelning och sätesorter är:
•    Länsstyrelsen i Norrbottens län
Sätesort: Luleå
•    Länsstyrelsen i Västerbottens län
Sätesort: Umeå
•    Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrlands län
Sätesort: Östersund
•    Länsstyrelsen i Dalarna och Gävleborgs län
Sätesort: Falun
•    Länsstyrelsen i Värmlands och Örebro län
Sätesort: Örebro
•    Länsstyrelsen i Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län
Sätesort: Uppsala
•    Länsstyrelsen i Stockholms och Gotlands län
Sätesort: Stockholm
•    Länsstyrelsen i Västra Götalands och Hallands län
Sätesort: Göteborg
•    Länsstyrelsen i Jönköpings och Östergötlands län
Sätesort: Linköping
•    Länsstyrelsen i Kalmar och Kronobergs län
Sätesort: Växjö
•    Länsstyrelsen i Skåne och Blekinge län
Sätesort: Malmö

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.