ST om regionförslaget: ”Staten är elefanten i rummet”

REGIONER2016-03-10

Utredningen om en regionreform lämnar fler frågor än svar när det gäller hur statens verksamhet ska organiseras, anser STs ordförande Britta Lejon. Men både hon och den tidigare regionutredaren Mats Svegfors bedömer att den politiska långbänken kring regionfrågan nu kan få ett slut.

Regeringens utredare i Indelningskommittén, Barbro Holmberg och Kent Johansson, presenterade 9 mars sitt förslag till ny indelning av Sverige. Det innebär att landets 21 län och landsting slås samman till sex storregioner. Tanken är att såväl länsstyrelserna som andra stora statliga myndigheter ska anpassa sin regionala organisation till de nya regionerna.

STs ordförande Britta Lejon säger till Publikt att regionfrågan är mycket viktig för förbundet eftersom många medlemmars arbeten kan komma att påverkas. Men vad slutresultatet blir är ännu oklart.

– Än så länge har utredningen i väldigt liten grad tagit hänsyn till den statliga förvaltningens behov. Staten är den stora elefanten i rummet.

ST har tidigare uttalat att länsindelningen behöver ses över, och Britta Lejon säger att hon har förståelse för att större regioner kan skapa bättre förutsättningar för sjukvården. Men medborgarnas behov av service handlar om mer än sjukvård, understryker hon:

– Och jag är lite orolig för att de andra frågorna drunknar i sammanhanget.

Sannolikheten för att en regionreform ska bli verklighet har ökat, anser Britta Lejon. Ansvarskommitténs förslag från 2007 hamnade i papperskorgen, likaså utredaren Mats Sjöstrands förslag 2012 om att reducera antalet länsstyrelser till 11.

– Min bild är att den politiska samsynen är större i dag, mellan och inom de politiska partierna, säger Britta Lejon.

Även Mats Svegfors, som var ordförande i Ansvarskommittén, tror att det kan vara dags nu.

– Det finns alltid en risk att det blir halvmesyrer när det är så många partsintressen inblandade, men utredarna är konkreta och går fram med ett rätt radikalt förslag. De har uppenbarligen haft en bra process med många kontakter och synpunkter, och mitt intryck är att det finns mycket goda förutsättningar för en konstruktiv fortsättning.

Nu hänger mycket på hur de politiska partierna agerar, säger han. Efter Ansvarskommitténs utredning var det Moderaterna som bromsade.

– Moderaterna har ett rätt stort ansvar nu. Frågan är långt ifrån oviktig för Sveriges framtida välfärd, säger Mats Svegfors.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA