Högskola följer inte överklagandenämnds beslut

TJÄNSTETILLSÄTTNING2018-02-27
Ännu en gång vägrar en statlig myndighet att följa en överklagandenämnds beslut om en tjänstetillsättning. Den här gången är det Stockholms konstnärliga högskola, som väljer att inte följa ett beslut från Överklagandenämnden för högskolan.

I april 2017 undanröjde Överklagandenämnden för högskolan Stockholms konstnärliga högskolas beslut om att anställda en viss professor. Nämnden gick på en överklagandes linje och höll med om att ansökningarna i ärendet inte sakkunniggranskats i enlighet med högskoleförordningen och högskolans egna regler.  

Det som hände sedan var att högskolan visserligen undanröjde det förvaltningsrättsliga beslutet - det som går att överklaga - men hänvisade till att det också fanns ett civilrättsligt avtal som man inte kunde bryta.

Högskolan meddelade därför att den inte såg det som möjligt att säga upp professorn från tjänsten och hänvisade till en dom i Arbetsdomstolen, AD. I domen konstateras att det är fel att säga upp en person som man redan anställt med ett civilrättsligt avtal - det är inte förenligt med lagen om anställningsskydd.

I ett nytt beslut från i slutet av januari i år skriver Överklagandenämnden för högskolan, till synes resignerat, att eftersom nämndens beslut inte leder till åtgärder från Stockholms konstnärliga högskola så överlämnar man en kopia av beslutet till regeringen och till tillsynsmyndigheten Universitetskanslersämbetet.

Academic Rights Watch, en oberoende organisation för akademisk frihet, har uttalat sig i ärendet och konstaterar att den myndighet som vill underminera överklagandeprocessen kan skynda sig att skriva ett civilrättsligt anställningsavtal innan det förvaltningsrättsliga beslutet om anställning vunnit laga kraft.

Överklagandenämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en egen myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av bland annat tjänstetillsättningar inom universitetens och högskolornas område

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.