Högt förtroende för universitet och högskolor

STATSFÖRVALTNING2023-03-08

78 procent av svenskarna har förtroende för valsystemet, men bara drygt varannan för staten. Universitet och högskolor har högst förtroende bland myndigheterna, visar Medieakademins senaste förtroendebarometer.

Enligt Medieakademins senaste förtroendebarometer uppger 52 procent av de tillfrågade att de har förtroende för staten.

I övrigt är det valsystemet som har det i särklass starkaste förtroendet. 78 procent är en tydlig uppgång från 65 procent efter förra valet 2018.

”Det växande stödet för det svenska valsystemet ger stark legitimitet åt valresultatet från september. Förtroendet för valsystemet ökar både bland valets vinnare och förlorare”, konstaterar professor Henrik Ekengren Oscarsson i ett pressmeddelande från Medieakademin.

Universitet och högskolor är ny tvåa på listan – 71 procent svarar att de har förtroende för lärosätena. Bland övriga myndigheter har Skatteverket och Polisen förtroende hos 67 procent av de svarande, 65 procent har förtroende för Säpo och 64 procent för domstolarna och Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har förtroende hos 58 procent av de svarande, Riksbanken hos 52 procent, Trafikverket hos 51 procent och Försäkringskassan hos 31 procent av de svarande. De myndigheter som lägst andel svarande har förtroende för är Migrationsverket, 20 procent, och Arbetsförmedlingen, 16 procent.

Andelen som har förtroende för regeringen har rasat från 50 procent i fjol till 34 procent i år, medan Socialdemokraterna noterar det högsta förtroendet som Medieakademin har uppmätt för partiet, 44 procent. 47 procent svarar att de har procent för riksdagen.

Andelen svarande som har förtroende för facket har stigit från en bottennotering på 22 procent 2016 till 42 procent i den senaste mätningen.

Allra lägst förtroende har svenskarna för sociala medier. Åtta procent säger att de litar på Flashback och fem procent har förtroende för Twitter och Facebook. Bara två procent uppger att de har förtroende för TikTok.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.