Inkomstskillnader mellan könen består

JÄMSTÄLLDHET2022-02-01

Skillnaden i inkomster mellan kvinnor och män har i stort sett inte förändrats de senaste 20 åren, enligt en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Ekonomisk jämställdhet är sedan 2006 ett av de jämställdhetspolitiska mål som riksdagen beslutat om. Målet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Jämställdhetsmyndighetens rapport visar att det är långt kvar till målet.

I ett pressmeddelande berättar Eberhard Stüber, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, om rapportens slutsatser:

”I stort sett kvarstår samma ojämställdhetsproblem som tidigare utredningar har visat. Kvinnorna närmar sig när det gäller lönerna, men männen drar ifrån när det gäller inkomst av kapital, till exempel räntor och aktieutdelningar. Totalt finns det ett inkomstgap på omkring 20 procent.”

I rapporten om ekonomisk jämställdhet går Jämställdhetsmyndigheten igenom vilka möjligheter och villkor kvinnor och män har att försörja sig. Det är alltjämt så att kvinnor oftare arbetar deltid, har mer sjukfrånvaro och tar ut mer föräldraledighet än män gör. Kvinnor har också något lägre löner och mindre inkomst av näringsverksamhet. Läget har dessutom försämrats av pandemin.

”Sedan covid-19 drabbade Sverige har lönerna sjunkit mer för kvinnor än för män, och mest för kvinnorna med lägst inkomster. Pandemin visar också att de kvinnodominerade yrkena inom vård och omsorg påverkas av underbemanning och brister i arbetsmiljön”, påpekar Eberhard Stüber.

Jämställdhetsmyndigheten har särskilt tittat på den offentliga företagsfinansieringen. Rapporten visar att stöd till företagare främst går till mansdominerade branscher och minst till kvinnodominerade branscher. Där skillnaden är som störst blir mäns ansökningar beviljade dubbelt så ofta jämfört med kvinnor. Chansen att få en ansökan om stöd beviljad är enligt rapporten större för män än för kvinnor, även i kvinnodominerade branscher.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA