Insatser mot arbetslivskriminalitet utreds

BROTTSLIGHET2020-02-12
Arbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, har gett Arbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg i uppdrag att hjälpa arbetsmarknadsdepartementet att följa upp och analysera arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Utredningen ska också svara på vad som krävs för att arbetet mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet ska vara effektivt och ändamålsenligt, och lämna förslag på nya insatser.

”Arbetslivskriminalitet har ingen plats på vår arbetsmarknad. Samhällets syn på oseriösa företag som fuskar måste fortsatt vara kompromisslös. Företag som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer. Regeringen sätter hårt mot hårt. Det är viktigt att vi kallar problemen för vad de är. Vi har en arbetslivskriminalitet i Sverige där människor utnyttjas och som dessutom är en inkomstkälla för organiserad brottslighet”, kommenterar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark regeringens beslut i ett pressmeddelande.

Regeringen har sedan tidigare uppdragit åt Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket att gemensamt utveckla myndighetsgemensamma kontroller för att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Det har hittills lett till mer än 3 000 myndighetsgemensamma kontroller på arbetsplatser. Myndigheterna har bland annat hittat illegal arbetskraft, människohandel, undermåliga boendeförhållanden, riskfyllda arbetsmiljöer, farliga och oskyddade arbetsmaskiner, bristande säkerhetsutrustning och bidragsbrott.

Enligt regeringen kan id-kontroller i riskutsatta branscher kabidra till att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Därför ska utredaren analysera vilken roll tjänstekort kan ha vid arbetsplatskontroller. Utredaren ska också kartlägga och analysera svårigheter med informationsutbyte mellan myndigheterna.

Uppdraget ska redovisas senast 30 december 2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.