Vill satsa 30 miljoner kronor mot brott i arbetslivet

STATSBUDGETEN2020-09-18

Regeringen vill göra en ökad satsning mot kriminalitet i arbetslivet. I budgeten föreslås att Arbetsmiljöverket får 30 miljoner kronor årligen för arbete mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet på svensk arbetsmarknad.

Sedan tidigare har åtta myndigheter – Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket – haft regeringens uppdrag att under perioden 2018–2020 utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Arbetsmiljöverket har ansvarat för samordningen. Nu vill regeringen bygga ut och permanenta verksamheten.

”Det myndighetsgemensamma arbetet har gett goda resultat. Över 3 000 oannonserade kontroller har genomförts mot misstänkta aktörer. Bara under 2019 gjorde myndigheterna över 1 800 gemensamma kontroller. Mer än 10 miljoner kronor i sanktionsavgifter har utfärdats och mer än var tionde av de kontrollerade företagen har tvingats stänga ner hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister som hittades”, skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, i en debattartikel i Aftonbladet.

Sedan i februari arbetar den särskilde utredaren Mikael Sjöberg med att följa upp och analysera myndigheternas arbete med gemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Utredaren ska senast vid årsskiftet lämna förslag på insatser och vad som krävs för att arbetet ska vara effektivt och ändamålsenligt.

”Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig konkurrensfördelar genom att försumma anställdas rätt till en säker arbetsmiljö. Fungerande samverkan mellan myndigheter är en avgörande del i att bekämpa arbetslivskriminaliteten”, skriver Eva Nordmark i debattartikeln.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.