Ska arbeta mot fel och fusk

A-KASSAN2021-01-27
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, får tre nya uppdrag av regeringen inför 2021. Målsättningen är att minska felaktiga utbetalningar och fusk med a-kasseersättning.

I regleringsbrevet för IAF för 2021 lägger regeringen ut tre uppdrag på myndigheten som en del i arbetet med att förebygga, upptäcka och följa upp felaktiga utbetalningar och fusk inom välfärdssystemen. Enligt ett pressmeddelande är det uppgifter som aviserades i budgetpropositionen som nu preciseras.

IAF ska ta fram en handlingsplan för att förstärka kontrollen och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Enligt regeringen ska IAF ska i arbetet inhämta uppgifter från Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. För att genomföra uppdraget får IAF utökat anslag med fem miljoner kronor.

Dessutom ska IAF också identifiera risker för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen samt föreslå lämpliga åtgärder. Syftet är enligt regeringen att bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. IAF ska i arbetet inhämta uppgifter från Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna.

IAF ska utöver detta bidra till arbetet med jämförande riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, Centrala studiestödsnämnden och Ekonomistyrningsverket ska genomföra tillsammans. Arbetet ska ledas av Ekonomistyrningsverket.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.