196 miljoner kronor till kamp mot fusk

STATSBUDGETEN2020-09-14

Regeringen och samarbetspartierna föreslår att totalt 196 miljoner kronor ska fördelas till flera olika myndigheter för att stärka arbetet mot skattefusk och missbruk. Det krävs krafttag för att upprätthålla förtroendet för välfärdssystemet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Det betalas ut mångmiljonbelopp felaktigt från välfärdssystemen varje år, konstaterar regeringen. Oftast orsakas felen av de sökande, antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Enligt nyligen gjorda studier rör det sig om cirka 18 miljarder kronor per år, eller 5,5 procent av de totala utgifterna, skriver regeringen. En stor andel av de felaktiga utbetalningarna bedöms bero på medvetet fusk. Regeringen pekar också på risken för att andelen felaktiga utbetalningar ökar när stora belopp betalas ut i samband med pandemin. Därför föreslår regeringen ett övergripande mål att andelen felaktiga utbetalningar ska minska.

Förslaget innebär att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, CSN, och Migrationsverket får dela på 150 miljoner kronor för att intensifiera arbetet mot fusk. Ytterligare nio miljoner kronor föreslås till en särskild funktion på Ekonomistyrningsverket, ESV, för att stödja och bidra till att samordna arbetet och uppföljningen av målet.

I förslaget ingår också att Skatteverket får 30 miljoner kronor extra för att bekämpa skattefusk. Dessutom ska CSNs återbetalningsverksamhet förstärkas med sju miljoner kronor från och med 2022.

Sedan tidigare har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslagit en satsning på 25 miljoner kronor per år för att bekämpa felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen, samt fem miljoner kronor per år till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, för att minska andelen felaktiga utbetalningar. Också Arbetsförmedlingen ska stärka sitt kontrollarbete när det gäller de sökandes sökaktiviteter och rapportering till arbetslöshetskassorna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA