Samarbete ska stävja missbruk av stöd

BIDRAGSBROTT2020-04-14
18 myndigheter ska samarbeta för att förhindra fusk med de stödinsatser som införts för att mildra effekterna av pandemin, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Sedan slutet av förra året samarbetar 18 myndigheter kring ett initiativ som kallats Mur, Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter. Syftet är att gemensamt arbeta för att minska bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet. Nu intensifieras samarbetet mot bakgrund av de många stödinsatser som görs för att hantera konsekvenserna för både företag och individer av den pågående virusepidemin. Det samlade ekonomiska värdet av dessa insatser saknar motstycke i modern tid, konstaterar Försäkringskassan i pressmeddelandet.

”Vi vet att det finns en liten minoritet som kommer att försöka missbruka välfärdssystemen i en situation som denna. Därför kommer vi att vidta åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att de utbetalningar som sker också når de personer och företag som hjälpen är till för och inga andra”, kommenterar Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg satsningen.

De 18 myndigheterna bakom Mur inledde det fördjupade samarbetet för att långsiktigt minska brott och missbruk av välfärdssystemet i december. Idén var att genom ett ännu närmare samarbete och inom ramen för gällande regler öka förutsättningarna för att utbetalningar från välfärdssystemen går till de personer som har rätt till dem och inga andra.

”Vi vet av erfarenhet att den absoluta majoriteten av alla dem som nu erbjuds någon typ av stöd eller utbetalning inte vill ha en krona mer i ersättning än vad de är berättigade till. Men vi vet också att det finns en liten minoritet av personer som inte behöver hjälpen men som ändå skamlöst kommer att vilja utnyttja välfärdssystemen för sin egen vinnings skull. Även om de utgör en lite andel, är de tillräckligt många för att motivera att åtgärder vidtas mot dem”, konstaterar Nils Öberg.

Samtidigt är det oerhört viktigt att förstärkta åtgärder för att motverka bidragsbrott inte försvårar för den majoritet som nu behöver utbetalningarna mer än någonsin, betonar Nils Öberg. Försäkringskassan kommer aktivt låta andra rättsvårdande och utbetalande myndigheter ta del av de tecken på missbruk av stödsystemen som fångas upp av myndigheten. Ett utökat informationsutbyte är en viktig del i samarbetet.

”Alla myndigheterna är överens om att vi måste balansera det faktum att det måste vara enkelt och effektivt för mottagarna att få tillgång till det stöd som behövs, samtidigt som vi behöver kunna stävja missbruk och brott.”

Deltagande myndigheter i Mur

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Bolagsverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Centrala Studiestödsnämnden
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Inspektionen för socialförsäkringen
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Migrationsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Tillväxtverket
 • Åklagarmyndigheten

Källa: Försäkringskassan

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.