Regionala center mot arbetslivsbrott ska inrättas

ARBETSMARKNAD2022-02-24
Regeringen vill inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet. Tre myndigheter får i uppdrag att inrätta regionala center till vilka övriga samverkande myndigheter ska ansluta sig.

Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket får regeringens uppdrag att påbörja inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet. Övriga samverkande myndigheter ska därefter successivt ansluta sig. Arbetsmiljöverket ska samordna uppdraget.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen är syftet att det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden med schysta villkor:

”Fusk och brottslighet på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet, göder den organiserade brottsligheten och ska bekämpas med samhällets fulla styrka. Genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet intensifierar regeringen arbetet med att trycka tillbaka kriminaliteten och städa upp på svensk arbetsmarknad”, framhåller bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson i pressmeddelandet.

Införandet av regionala center för arbetslivskriminalitet bygger på det myndighetsgemensamma arbete som inleddes 2018. Enligt pressmeddelandet har det arbetet nu levererat mer än 6 000 myndighetsgemensamma kontroller.

Tidplanen är att minst två regionala center mot arbetslivskriminalitet ska finnas på plats redan i juni 2022 och ytterligare sju center under 2023. Centren ska fungera som nav för myndigheternas arbete avseende planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter, med fokus på myndighetsgemensamma kontroller.

De regionala centren ska dela kontor med de regionala underrättelsecenter som redan finns inom ramen för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Genom samlokaliseringen utnyttjas befintliga resurser effektivt och samverkan mellan myndigheterna underlättas.

Därmed läggs också Åklagarmyndigheten till bland de åtta myndigheterna som tidigare ingått i samverkan. Till uppdraget hör också att särskilt fokus ska läggas vid att växla upp kontrollverksamheten, att stärka samrådet med arbetsmarknadens parter regionalt och nationellt samt vidareutveckla arbetssätt för att upptäcka, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet som kan anses särskilt komplex och systematisk, exempelvis när arbetstagare utnyttjas i människohandel eller människoexploatering.

Myndighetsgemensamt uppdrag

Regeringen uppdrog 2018 åt åtta myndigheter att tillsammans utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

De myndigheter som deltar i myndighetssamverkan mot brott i arbetslivet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.