Regionala center mot arbetslivsbrott ska inrättas

ARBETSMARKNAD2022-02-24

Regeringen vill inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet. Tre myndigheter får i uppdrag att inrätta regionala center till vilka övriga samverkande myndigheter ska ansluta sig.

Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket får regeringens uppdrag att påbörja inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet. Övriga samverkande myndigheter ska därefter successivt ansluta sig. Arbetsmiljöverket ska samordna uppdraget.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen är syftet att det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden med schysta villkor:

”Fusk och brottslighet på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet, göder den organiserade brottsligheten och ska bekämpas med samhällets fulla styrka. Genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet intensifierar regeringen arbetet med att trycka tillbaka kriminaliteten och städa upp på svensk arbetsmarknad”, framhåller bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson i pressmeddelandet.

Införandet av regionala center för arbetslivskriminalitet bygger på det myndighetsgemensamma arbete som inleddes 2018. Enligt pressmeddelandet har det arbetet nu levererat mer än 6 000 myndighetsgemensamma kontroller.

Tidplanen är att minst två regionala center mot arbetslivskriminalitet ska finnas på plats redan i juni 2022 och ytterligare sju center under 2023. Centren ska fungera som nav för myndigheternas arbete avseende planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter, med fokus på myndighetsgemensamma kontroller.

De regionala centren ska dela kontor med de regionala underrättelsecenter som redan finns inom ramen för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Genom samlokaliseringen utnyttjas befintliga resurser effektivt och samverkan mellan myndigheterna underlättas.

Därmed läggs också Åklagarmyndigheten till bland de åtta myndigheterna som tidigare ingått i samverkan. Till uppdraget hör också att särskilt fokus ska läggas vid att växla upp kontrollverksamheten, att stärka samrådet med arbetsmarknadens parter regionalt och nationellt samt vidareutveckla arbetssätt för att upptäcka, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet som kan anses särskilt komplex och systematisk, exempelvis när arbetstagare utnyttjas i människohandel eller människoexploatering.

Myndighetsgemensamt uppdrag

Regeringen uppdrog 2018 åt åtta myndigheter att tillsammans utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

De myndigheter som deltar i myndighetssamverkan mot brott i arbetslivet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.