Nya center mot arbetslivskriminalitet har öppnat

ARBETSLIV2022-08-11

Under sommaren har två center mot arbetslivskriminalitet öppnat i Umeå och Göteborg. Syftet är berörda myndigheter ska jobba effektivare tillsammans, för att komma åt oseriösa arbetsgivare från flera håll.

Planen är att sju center mot arbetslivskriminalitet ska inrättas till slutet av 2023. Där ska representanter från nio myndigheter med uppdrag att arbeta mot arbetslivskriminalitet samverka. Arbetsmiljöverket är den samordnande myndigheten. Centren samlokaliseras med befintliga regionala underrättelsecenter inom uppdraget mot organiserad brottslighet.

”Med olika expertis på ett och samma ställe får vi en stark regional kännedom om läget på arbetsplatserna och kan dela arbetssätt och erfarenhet”, betonar Per Wadhed, Polismyndighetens samordnare i det myndighetsgemensamma uppdraget, i ett pressmeddelande.

Vid de regionala centren mot arbetslivskriminalitet ska myndighetsgemensamma kontroller planeras och analyseras. Kontrollerna kommer att genomföras oanmälda vid utvalda arbetsplatser. Syftet är att upptäcka brister hos arbetsgivare, som exempelvis svart arbetskraft, anställda som saknar rätt att arbeta i Sverige, farlig arbetsmiljö eller arbetskraft vars villkor utgör människohandel eller människoexploatering.

I pressmeddelandet framhåller Arne Alfredsson vid Arbetsmiljöverket att myndigheten nu anställer fler inspektörer som jobbar mot arbetslivskriminalitet och att de gemensamma lokalerna kan stärka myndigheternas samarbete för att bekämpa fusk och brott i arbetslivet. ”Vi kan aldrig acceptera att människor utnyttjas på jobbet”, understryker han.

De nio myndigheter som samarbetar i arbetet mot arbetslivskriminalitet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA