Fler inspektörer ska arbeta mot arbetslivskriminalitet

ARBETSMILJÖVERKET2022-03-16

Arbetsmiljöverket rekryterar fler inspektörer som ska jobba mot arbetslivskriminalitet. Planen är att det totala antalet arbetsmiljöinspektörer ska öka från 270 till 310 personer.

Arbetsmiljöverket har fått ökade anslag i år för att kunna göra fler inspektioner av arbetsmiljön ute på landets arbetsplatser. Nu har myndigheten enligt ett pressmeddelande inlett en stor rekrytering av arbetsmiljöinspektörer. Planen är att utöka antalet inspektörer från dagens 270 till 310 personer fram till juli 2024.

60 av inspektörerna kommer att jobba med särskild inriktning mot fusk och brottslighet i arbetslivet. Det innebär en ökning från nuvarande 20. De ska bland annat arbeta tillsammans med andra myndigheter i nya regionala center mot arbetslivskriminalitet. Men också inspektörer med inriktning mot att inspektera arbetsmiljö ska rekryteras. Myndigheten söker personer med olika yrkesbakgrund och erfarenheter. Alla nyanställda får gå en internutbildning för att bli specialister på att inspektera arbetsmiljö ur ett helhetsperspektiv.

Sedan 2018 har myndigheterna trappat upp sitt gemensamma arbete mot fusk och brottslighet i arbetslivet och gjort över 6 200 gemensamma kontroller, skriver Arbetsmiljöverket i pressmeddelandet. Kontrollerna har bland annat lett till att arbetet stoppades på mer än 800 arbetsplatser på grund av allvarliga, akuta brister i arbetsmiljön, och beslut om sanktionsavgifter på cirka 37 miljoner kronor.

”Vår erfarenhet visar att vi myndigheter är mer effektiva tillsammans, när vi kan angripa oseriösa företag från flera håll. Därför är det bra att vi nu kan fortsätta att stärka och effektivisera vårt samarbete. Den här typen av brottslighet ökar tyvärr i vissa branscher och vi kan aldrig acceptera att människor utnyttjas och far illa på jobbet”, understryker Arne Alfredsson, chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA