Myndigheter vill ha hjälp att stoppa arbetslivsbrott

ARBETSLIV2021-10-26

Åtta myndigheter i samarbete går nu ut och vädjar om hjälp från allmänheten i kampen mot brott i arbetslivet. En mätning visar att bara två av tio tror att de kan göra något för att stoppa utvecklingen.

Nu går åtta myndigheter ut med information om hur allmänheten kan medverka till att stoppa oseriösa företag. Bland annat uppmanas konsumenter att be om kvitto och kontrollera f-skatt. Enligt en undersökning tror bara två av tio tillfrågade personer att det finns något de själva kan göra för att förhindra brottsligheten.

”Det kan verka svårt att själv kontrollera om ett företag följer reglerna, men det finns några saker att tänka på som konsument och vi kan alla fundera en extra gång: Om ett erbjudande känns för bra att vara sant, så är det ofta det. Då finns en risk att människor råkar illa ut eller att seriösa företag slås ut”, påpekar Arne Alfredsson, chef på Arbetsmiljöverkets avdelning för myndighetsgemensamma kontroller, i ett pressmeddelande.

De åtta myndigheterna Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket har sedan 2018 genomfört mer än 5 000 myndighetsgemensamma kontroller i branscher som är särskilt utsatta: bygg, restaurang, skönhet, bilvård, städ och transport. Kontrollerna är inriktade mot att avslöja företag som utnyttjar svart arbetskraft, inte betalar skatter eller avgifter, bryter mot arbetsmiljöregler och får bidrag som de inte har rätt till. Ungefär vartannat kontrollerat företag hade brister i arbetsmiljön. Nästan vart femte hade så allvarliga brister att verksamheten, eller delar av den, fick stänga.

En enkät som myndigheterna låtit genomföra bland närmare 900 personer i åldrarna 20 till 70 år har deltagarna fått svara på frågor om hur de upplever förekomsten av arbetslivskriminalitet i de fem branscherna bygg, städ, restaurang, bilvård och skönhet. Varannan trodde att hälften av företagen i dessa branscher inte sköter sig. En av tio personer menade att de flesta företag i dessa branscher bryter mot regler. Tilltron till att det går att bekämpa arbetslivskriminalitet är liten enligt undersökningen. Varannan tror inte att samhället kan påverka den här typen av brottslighet särskilt mycket. Bara två av tio tror att de själva kan göra något.

”De flesta företag sköter sig och vi myndigheter gör allt vi kan för att störa de kriminella företagen, men för att stoppa dem måste alla hjälpas åt. Jag tror inte att någon vill att människor utnyttjas på jobbet, att seriösa företag ska slås ut av osund konkurrens eller att våra skattepengar hamnar i fel fickor. Även som privatperson och konsument kan du göra skillnad, när du köper tjänster”, betonar Arne Alfredsson.

Myndigheternas råd till enskilda

  • Be om kvitto även när du betalar med kort eller swishar.
  • Kolla hos Skatteverket att företaget du handlar av har F-skatt.
  • Kolla att den som gör jobbet har skydd eller hjälpmedel så att de inte riskerar att skada sig.
  • Fundera på om priserna är rimliga. Om ett pris är mycket lägre än andras – fråga företaget varför.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA