Delegation ska stärka arbetet mot arbetslivsbrott

ARBETSMARKNAD2021-08-09

En nationell delegation ska inrättas för att stärka arbetet mot arbetslivskriminalitet. Delegationens uppgift är att samla och stödja relevanta parter, öka kunskapen och ta till vara internationella erfarenheter.

Arbetslivskriminalitet leder till osäkra arbetsvillkor, allvarliga kränkningar av arbetstagares rättigheter och snedvriden konkurrens, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande. Den nya delegationen ska motarbeta bland annat exploatering av arbetskraft, ekonomisk brottslighet, bidragsbrott, brott mot utlänningslagen och brott mot arbetsmiljöregler. Arbetsmarknadens parter kommer särskilt bjudas in att medverka i delegationens arbete.

”Bakgrunden är givetvis de problem som vi har med att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Missbruk av olika regelverk och exploatering av människor behöver stoppas. Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och missköter de anställdas arbetsmiljö ska vara kompromisslös”, konstaterar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, i pressmeddelandet.

Delegationen ska arbeta branschövergripande och oberoende av myndigheters olika ansvarsområden, och kommer att innehålla personer med bred erfarenhet av arbete mot arbetslivskriminalitet inom flera sektorer. Enligt pressmeddelandet ska delegationens arbete med att öka kunskapen om arbetslivskriminaliteten genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

”Aktörer som begår brottslighet i arbetslivet kombinerar ofta regelöverträdelser inom flera områden. Därför är samordning och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och relevanta aktörer av central betydelse. Den nationella delegationen kommer att bli en ytterligare ambitionshöjning i arbetet med att bekämpa arbetslivskriminaliteten”, betonar Eva Nordmark.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.