Delegation ska motverka kriminalitet

ARBETSLIV2021-09-28
Den nationella delegationen mot arbetslivskriminalitet får i uppdrag att stödja aktörer som arbetar med att stoppa brott i arbetslivet och att öka kunskapen om arbetslivskriminalitetens omfattning.

Regeringen har nu utsett ledamöterna i den nationella delegationen mot arbetslivskriminalitet och beslutat om direktiv för den. Delegationens uppdrag blir att samla och stödja relevanta aktörer, förstärka kunskapen kring arbetslivskriminaliteten i Sverige och sprida kunskap om internationella erfarenheter.

”Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste vara kompromisslös. Den nationella delegationen kommer att utgöra ytterligare en ambitionshöjning i arbetet med att bekämpa fusk och brottslighet i arbetslivet och därmed öka tryggheten i samhället”, förklarar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, i ett pressmeddelande.

I budgetförslaget för 2022 föreslår regeringen att anslaget till Arbetsmiljöverket höjs med tio miljoner kronor för att stärka arbetet mot kriminalitet i arbetslivet. Också för innevarande år räknades anslaget upp, med 30 miljoner kronor.

Ola Pettersson, tidigare bland annat chefsekonom på LO, blir ordförande för delegationen. Övriga åtta ledamöter blir Malin Ackholt, ordförande för Hotell och restaurangfacket, Kristina Alsér, ordförande för Tillväxtverket, Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, Anna Ekstedt, ambassadör mot människohandel, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, Anders Wallner, polis och tidigare utredare, och Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Delegationens uppdrag

Enligt regeringens beslut blir delegationens huvuduppgifter att

  • ur ett samhällsövergripande perspektiv, verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan,
  • förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i Sverige, bland annat avseende arbetslivskriminalitetens omfattning och hur myndigheters samverkan för att motverka den kan utvecklas,
  • sprida kunskap om internationella erfarenheter, bland annat vad gäller bekämpning av arbetslivskriminalitet i Norge.

Delegationen ska slutredovisa sitt uppdrag i februari 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.