Delegation ska motverka kriminalitet

ARBETSLIV2021-09-28

Den nationella delegationen mot arbetslivskriminalitet får i uppdrag att stödja aktörer som arbetar med att stoppa brott i arbetslivet och att öka kunskapen om arbetslivskriminalitetens omfattning.

Regeringen har nu utsett ledamöterna i den nationella delegationen mot arbetslivskriminalitet och beslutat om direktiv för den. Delegationens uppdrag blir att samla och stödja relevanta aktörer, förstärka kunskapen kring arbetslivskriminaliteten i Sverige och sprida kunskap om internationella erfarenheter.

”Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste vara kompromisslös. Den nationella delegationen kommer att utgöra ytterligare en ambitionshöjning i arbetet med att bekämpa fusk och brottslighet i arbetslivet och därmed öka tryggheten i samhället”, förklarar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, i ett pressmeddelande.

I budgetförslaget för 2022 föreslår regeringen att anslaget till Arbetsmiljöverket höjs med tio miljoner kronor för att stärka arbetet mot kriminalitet i arbetslivet. Också för innevarande år räknades anslaget upp, med 30 miljoner kronor.

Ola Pettersson, tidigare bland annat chefsekonom på LO, blir ordförande för delegationen. Övriga åtta ledamöter blir Malin Ackholt, ordförande för Hotell och restaurangfacket, Kristina Alsér, ordförande för Tillväxtverket, Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, Anna Ekstedt, ambassadör mot människohandel, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, Anders Wallner, polis och tidigare utredare, och Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Delegationens uppdrag

Enligt regeringens beslut blir delegationens huvuduppgifter att

  • ur ett samhällsövergripande perspektiv, verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan,
  • förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i Sverige, bland annat avseende arbetslivskriminalitetens omfattning och hur myndigheters samverkan för att motverka den kan utvecklas,
  • sprida kunskap om internationella erfarenheter, bland annat vad gäller bekämpning av arbetslivskriminalitet i Norge.

Delegationen ska slutredovisa sitt uppdrag i februari 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.