Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.
Bild: Arbetsmiljöverket
Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Kampanj mot ökande arbetslivskriminalitet

BROTTSLIGHET2021-06-10

Åtta myndigheter i samverkan drar i gång en informationskampanj kring arbetslivskriminalitet. I ett pressmeddelande skriver Arbetsmiljöverket att kriminaliteten riskerar att öka i spåren efter pandemin.

Arbetslivskriminalitet är när företag eller organisationer medvetet bryter mot regler som rör arbetslivet. Sedan 2018 samarbetar åtta myndigheter för att genom gemensamma kontroller bekämpa sådan brottslighet. De samverkande myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetsmiljöverket samordnar uppdraget.

”Det vi ser när vi är ute och inspekterar är farliga arbetsmiljöer där arbetstagare riskerar att skadas eller till och med dö av jobbet. Vi möter olaglig arbetskraft och ser tecken på att människor utnyttjas, att de ibland också bor på arbetsplatsen”, framhåller Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, i pressmeddelandet.

Nu planerar de åtta myndigheterna en omfattande informationskampanj senare i år för att öka allmänhetens kunskap om arbetslivskriminalitet.

”Vi behöver jobba på flera fronter för att komma åt arbetslivskriminaliteten. Den går inte att kontrollera bort, så vi behöver också titta på efterfrågan på varor och tjänster som kan driva på den. Såväl professionella inköpare som vi själva som konsumenter kan påverka utvecklingen genom våra köp”, understryker Arne Alfredsson.

Anställda i oseriösa företag får inte de arbets- och anställningsvillkor som de har rätt till. Vid sidan om en farlig arbetsmiljö, kan det handla om orimliga arbetstider, oskälig lön och att man går miste om socialförsäkringsförmåner som sjukpenning, föräldrapenning och pension.

Ytterligare en konsekvens blir att seriösa företag som följer reglerna riskerar att bli utkonkurrerade. Arbetslivskriminaliteten drabbar enligt Arbetsmiljöverket också samhällets välfärd, om företag inte betalar skatter och avgifter eller felaktigt tar del av stöd och bidrag. Myndigheten pekar också på risken att den organiserade brottsligheten tar över oseriösa företag, eftersom dessa genererar stora svarta intäkter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.