Bild: Gamma-Man/Mostphotos

Intern utredning vill att museer flyttar ihop

MUSEERNA2021-09-01

En intern utredning föreslår att de tre Stockholmsmuseerna Etnografiska, Östasiatiska och Medelhavsmuseet ska samlokaliseras. Syftet är att skapa goda långsiktiga lösningar för verksamheten inom Världskulturmuseerna.

Fyra statliga museer är sedan 1999 samlade under en myndighet, Världskulturmuseerna. Förutom de tre museerna i Stockholm ingår Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Inom myndigheten har den framtida organisationen utretts det senaste året, och flera olika handlingsalternativ tagits fram.

Grundläggande är att Världskulturmuseernas lokaler kan leva upp till lagkrav när det gäller exempelvis säkerhet, brandskydd, fysisk tillgänglighet och fysisk arbetsmiljö, konstaterar utredningen. Lokalerna behöver också vara specialanpassade för att kunna stödja den verksamhet myndigheten enligt sitt uppdrag ska bedriva.

”Krav och behov förändras över tid. Därför är flexibla lokallösningar en fördel för att verksamheten ska kunna utvecklas i lokalerna under lång tid. Eftersom museer är lokalintensiva och flytt av samlingar kräver stora resurser, är långsiktiga lösningar av stor vikt”, skriver utredarna i sin slutrapport.

I slutänden innebär samtliga handlingsalternativ höjd hyresnivå för myndigheten. Men rent ytmässigt visar analyserna att det är mer effektivt att bedriva verksamheten på färre platser jämfört med fler. Och i slutänden kommer utredningen därför fram till att de tre museerna i Stockholm, inklusive de olika samlingar som finns, ska samlas på ett ställe. Det så kallade nollalternativet, att fortsätta bedriva verksamheten i befintliga lokaler, är enligt utredningen inget långsiktigt alternativ.

Utredningen landar därför i två huvudalternativ, som båda innebär att all verksamhet i Stockholm samlas på en plats – antingen på Gärdet eller på slakthusområdet. En stor del av myndighetens anställda har på olika sätt medverkat under utredningens framtagande. Nu blir det upp till myndighetsledningen att gå vidare med de olika alternativen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA