Bild: Gamma-Man/Mostphotos

Intern utredning vill att museer flyttar ihop

MUSEERNA2021-09-01
En intern utredning föreslår att de tre Stockholmsmuseerna Etnografiska, Östasiatiska och Medelhavsmuseet ska samlokaliseras. Syftet är att skapa goda långsiktiga lösningar för verksamheten inom Världskulturmuseerna.

Fyra statliga museer är sedan 1999 samlade under en myndighet, Världskulturmuseerna. Förutom de tre museerna i Stockholm ingår Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Inom myndigheten har den framtida organisationen utretts det senaste året, och flera olika handlingsalternativ tagits fram.

Grundläggande är att Världskulturmuseernas lokaler kan leva upp till lagkrav när det gäller exempelvis säkerhet, brandskydd, fysisk tillgänglighet och fysisk arbetsmiljö, konstaterar utredningen. Lokalerna behöver också vara specialanpassade för att kunna stödja den verksamhet myndigheten enligt sitt uppdrag ska bedriva.

”Krav och behov förändras över tid. Därför är flexibla lokallösningar en fördel för att verksamheten ska kunna utvecklas i lokalerna under lång tid. Eftersom museer är lokalintensiva och flytt av samlingar kräver stora resurser, är långsiktiga lösningar av stor vikt”, skriver utredarna i sin slutrapport.

I slutänden innebär samtliga handlingsalternativ höjd hyresnivå för myndigheten. Men rent ytmässigt visar analyserna att det är mer effektivt att bedriva verksamheten på färre platser jämfört med fler. Och i slutänden kommer utredningen därför fram till att de tre museerna i Stockholm, inklusive de olika samlingar som finns, ska samlas på ett ställe. Det så kallade nollalternativet, att fortsätta bedriva verksamheten i befintliga lokaler, är enligt utredningen inget långsiktigt alternativ.

Utredningen landar därför i två huvudalternativ, som båda innebär att all verksamhet i Stockholm samlas på en plats – antingen på Gärdet eller på slakthusområdet. En stor del av myndighetens anställda har på olika sätt medverkat under utredningens framtagande. Nu blir det upp till myndighetsledningen att gå vidare med de olika alternativen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.