Annons:

Jämställda tjänstepensioner långt borta

TJÄNSTEPENSION2022-06-15

Det kommer att dröja länge innan tjänstepensionerna är jämställda – och utvecklingen går inte entydigt åt rätt håll, konstaterar Statens tjänstepensionsverk, SPV, efter en fördjupad studie.

Det är fortfarande långt kvar innan de statsanställdas tjänstepensioner blir jämställda, visar en nya studie från SPV. I genomsnitt fick de män som gick i pension under 2021 över 2 500 kronor mer per månad än sina kvinnliga kollegor. Männen fick i genomsnitt 7 404 kronor per månad i tjänstepension, medan kvinnorna fick 4 855 kronor per månad, en tredjedel mindre.

Skillnaden mellan könen i fast lön är däremot inte lika stor. Kvinnorna i statlig tjänst hade i genomsnitt 12 procent lägre lön än männen. Att skillnaden blir större när den förmånsbestämda tjänstepensionen betalas ut beror främst på att männen i högre grad haft en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp per år. Vid denna gräns stiger nämligen insättningen till tjänstepensionen, förklarar SPV.

Studien visar att skillnaderna i tjänstepension tycks minska för de yngre åldersgrupperna. Bland dem som var anställda 2021 och födda före 1973 har kvinnor ett beräknat pensionsbelopp per månad som i snitt är cirka 1 800 kronor lägre än männens. För dem födda från 1973 till 1987 har skillnaden minskat till 550 kronor per månad. Men SPV framhåller att detta kan komma att påverkas av de statsanställdas beteenden. Det är en högre andel kvinnor än män som tar ut ledighet utan lön och tjänstledighet för annan anställning utan tjänstepensionsrätt, vilket kommer att påverka den framtida pensionen.

De personliga val individen gör i olika faser i livet påverkar hur mycket det blir i plånboken efter pensionen, konstaterar SPV. Arbetsgivare, pensionsaktörer och fackliga organisationer har enligt myndigheten ett stort gemensamt ansvar att ge pensionsspararna bättre möjligheter för att göra medvetna val i rätt tid.

Lönetillägg, som till exempel semesterlönetillägg, påverkar också pensionsunderlaget. Den som har en månadslön under 7,5 inkomstbasbelopp, kan med lönetilläggen inräknade hamna på en pensionsgrundande lön över 7,5 inkomstbasbelopp, konstaterar SPV. Och det är vanligare bland män än kvinnor, visar myndighetens statistik. Bland de anställda under 2021 fanns 2 500 fler män än kvinnor som hamnade över 7,5 inkomstbasbelopp med lönetilläggen inräknade.

I gruppen födda före 1973 har skillnaden i pensionsunderlag mellan män och kvinnor minskat från 15,3 procent år 2010 till 10,6 procent 2021. Om skillnaden fortsätter att minska kommer kvinnorna enligt SPVs beräkningar att vara ikapp männen om cirka 25 år. Men för dem födda mellan 1973 och 1987 tycks skillnaden öka. 2010 var skillnaden i pensionsunderlag 3,6 procent, vilket 2021 hade växt till 5,8 procent. Om den ökningen fortsätter kommer skillnaden i pensionsunderlag att vara cirka 10 procent om 15 år, konstaterar SPV. Den kommer då att vara lika stor som den 2021 var för personer födda före 1973.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA