JO kritiserar Försäkringskassan

FÖRSÄKRINGSKASSAN2019-06-03
Varken den sjukskrivne eller läkaren fick kontakt med Försäkringskassan trots ett flertal försök. Nu kritiserar Justitieombudsmannen, JO, myndigheten för bristande service och tillgänglighet.

Den sjukskrivna personen hade fått ett kommuniceringsbrev från Försäkringskassan där myndigheten förklarade att hen riskerade att förlora sin sjukpenninggrundande inkomst. Enligt brevet hade hen möjlighet att lämna synpunkter senast 5 mars 2017.

Men när den sjukskrivna försökte få kontakt med sin handläggare lyckades det inte. Inte heller den sjukskrivande läkaren lyckades trots flera försök få kontakt med handläggaren. Läkaren lämnade också meddelanden på handläggarens telefonsvarare, men ingen hörde av sig. Dessutom skrev läkaren i två läkarintyg att han önskade kontakt med Försäkringskassan. Men 10 mars 2017 beslutade myndigheten att den sjukskrivna inte hade rätt till sjukpenninggrundande inkomst och därför inte heller kunde få sjukpenning.

I ett beslut kritiserar JO Försäkringskassan för att myndigheten brister i service och tillgänglighet. JO framhåller att den som är part i ett ärende hos en myndighet har rätt att lämna uppgifter muntligt och att Försäkringskassan har en skyldighet att ha fungerande rutiner som möjliggör detta. Bristerna påverkade vidare den enskildes möjlighet att ta till vara sin rätt innan Försäkringskassan fattade beslut, vilket är särskilt allvarligt:

”Försäkringskassan förtjänar kritik för de brister i service och tillgänglighet som har kommit fram. Jag förutsätter att Försäkringskassan i sitt fortsatta arbete i fråga om rättslig kvalitet säkerställer att beslutade rutiner samt interna riktlinjer och regler följs”, skriver JO Thomas Norling i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.