JO kritiserar människosynen på anstalt

KRIMINALVÅRDEN2019-12-05
Efter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.

Justitieombudsmannen, JO, genomförde i september en föranmäld inspektion av anstalten i Ystad, som har 65 platser. Chefs-JO Elisabeth Rynning är mycket kritisk i ett särskilt uttalande i anslutning till inspektionsprotokollet:

”Flera intagna har uppgett att de uppfattar att personalen behandlar de intagna olika beroende på etnicitet och sexuell läggning, och att det finns i vart fall en person som tillhör vårdpersonalen som uttrycker sig kränkande och sexistiskt. Mot den bakgrunden vill jag understryka att intagna har rätt att bli behandlade med aktning för sitt människovärde och med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med frihetsberövandet”, skriver hon.

Några intagna klagade vid inspektionen över att vissa anställda saknar tillräcklig erfarenhet och kunskap för sitt arbete. De ansåg att det leder till bristande enhetlighet i verksamheten. Situationen leder till att de intagna upplever en tungrodd och trög hantering av frågor som rör dem, konstaterar chefs-JO. Det är enligt JO mycket angeläget för anstalten att se över utbildningsinsatserna för såväl erfaren som nyanställd personal.

”Jag har även tidigare konstaterat att det måste ske förändringar i Kriminalvårdens verksamhet för att myndighetens ska kunna erbjuda en likvärdig kriminalvård för kvinnor och män. Detta arbete bör prioriteras av myndigheten. Jag har för avsikt att även fortsättningsvis följa dessa frågor”, skriver Elisabeth Rynning.

En gravid intagen berättade för JO att hon tvingats bära hand- och fotfängsel vid ett läkarbesök. En annan intagen sade att det planerades att hon skulle ha både hand- och fotfängsel vid ett besök hos optikern. Enligt JO ska Kriminalvården förbereda besök i hälso- och sjukvården på ett sådant sätt att säkerheten kan upprätthållas utan onödiga kränkningar av de intagnas integritet och värdighet.

”JO kan inte överpröva Kriminalvårdens säkerhetsbedömningar, men jag noterar att det enligt ledningen för anstalten Ystad inte har skett några rymningsförsök i samband med sjukvårdsbesök. Det vakthavande befälet uppgav i samtal med JOs medarbetare att kriminalvårdspersonalen av säkerhetsskäl alltid är med i undersökningsrummet, men håller sig vid dörren och vänder sig bort vid särskilt integritetskänsliga undersökningar. Han uppgav även att om en intagen vill prata med läkaren i enrum får det ske på ett säkert ställe, till exempel i en städskrubb”, konstaterar JO.

JO skriver att det är mycket angeläget att ett besök är så pass välplanerat att det aldrig ska kunna komma i fråga att den intagna tvingas gå in i en städskrubb eller motsvarande för att få möjlighet att tala enskilt med läkaren.

”Jag vill i sammanhanget även framhålla att det finns internationella regler om behandlingen av kvinnliga intagna, där det ges uttryck för en mycket restriktiv syn på kriminalvårdspersonals närvaro vid medicinska undersökningar inom kvinnosjukvård samt även anges att om personal måste närvara vid sådana undersökningar ska det vara kvinnlig personal”, skriver Elisabeth Rynning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.