Bild: United Frog Studios/Kammarkollegiet

Klart för offentlig omställningsorganisation

OMSTÄLLNING2023-03-15

Efter ett avgörande i kammarrätten kan den offentliga omställningsorganisationen nu börja erbjuda sina tjänster till dem som söker omställningsstudiestöd men inte omfattas av kollektivavtal, skriver Kammarkollegiet i ett pressmeddelande.

Syftet med den offentliga omställningsorganisationen är att ge stöd och råd till dem som söker omställningsstudiestöd, men inte omfattas av något kollektivavtal. Servicen genom Kammarkollegiet motsvarar den som ges av parternas omställningsorganisationer till personer som jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal.

Den offentliga omställningsorganisationen inom Kammarkollegiet genomförde en upphandling av de företag som praktiskt ska utföra arbetet med bland annat rådgivning och vägledning. Fyra av de anbudsgivare som inte fick något tilldelningsbeslut överklagade beslutet, först till förvaltningsdomstolen och därefter till kammarrätten. I avvaktan på den rättsliga prövningen har verksamheten inte kunnat påbörjas.

Men enligt pressmeddelandet är den rättsliga processen nu över sedan kammarrätten fastslagit förvaltningsrättens dom, där samtliga fyra ansökningar om överprövning avslogs. Det innebär att den offentliga omställningsorganisationen kan börja erbjuda sina tjänster fullt ut från och med 13 mars.

”Det är glädjande att vi nu äntligen kan börja ge omställnings- och kompetensstöd till yrkesverksamma på arbetsplatser utan kollektivavtal”, kommenterar Anna Walldén, avdelningschef för den offentliga omställningsorganisationen vid Kammarkollegiet, domen i pressmeddelandet.

I omställnings- och kompetensstödet ingår följande tjänster:

  • rådgivning till uppsagda och tidsbegränsat anställda,
  • rådgivning med förstärkt stöd till uppsagda som har särskilda behov till följd av sjukdom,
  • vägledning till anställda,
  • yttrande till CSN för omställningsstudiestöd till anställda eller uppsagda. Detta stöd kan även sökas av egenföretagare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA