Klartecken för upphandling av e-arkiv

E-FÖRVALTNING2015-05-11

Regeringen har gett klartecken för Statens servicecenter att påbörja upphandlingen av ett myndighetsgemensamt e-arkiv. Sju myndigheter finns med från starten.

Statens servicecenter har tillsammans med Riksarkivet fått regeringens uppdrag att påbörja kravställning och upphandling av en myndighetsgemensam e-arkivtjänst. Beslutet baseras bland annat på en delrapport som Statens servicecenter lämnade till näringsdepartementet i vintras.

De sju pilotmyndigheter som regeringen utsett att delta i arbetet har skrivit på en avsiktsförklaring om att ansluta sig till tjänsten. De är Bolagsverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, Post- och telestyrelsen, Statens fastighetsverk samt länsstyrelserna i Stockholms och Västernorrlands län. Pilotmyndigheterna kommer att delta i kravställningsarbetet under projektet. Planen är att de börjar leverera testleveranser av information till e-arkivet under 2016.

Ytterligare fyra myndigheter har fått i uppdrag att följa arbetet, bidra med eventuella krav och förbereda sig för att själva börja använda tjänsten längre fram. De är Myndigheten för kulturanalys, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Naturvårdsverket och Statens kulturråd.

”Ett gemensamt e-arkiv är en nödvändig komponent i e-förvaltningens tekniska infrastruktur, och en förutsättning för en digitalt samverkande statsförvaltning. E-arkivtjänsten blir helt enkelt en del av statens långsiktiga informationsförsörjning”, skriver Statens servicecenter i ett pressmeddelande. Enligt Statens servicecenter kan staten genom en gemensam tjänst spara flera tiotals miljoner kronor, jämfört med att varje pilotmyndighet skaffar ett eget e-arkiv.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA