Annons:

Upphandlar statligt e-arkiv

STATENS SERVICECENTER2017-04-27

Statens servicecenter ska göra en upphandling för att inrätta en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. Enligt Statens servicecenter är intresset stort bland myndigheterna, och den nya tjänsten ska vara i drift 2018.

Statens servicecenter, SSC, har sedan 2014 regeringens uppdrag att i samverkan med Riksarkivet utveckla en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. Syftet är bland annat att myndigheterna ska säkra tillgången till allmänna handlingar på kort och lång sikt. En gemensam e-arkivtjänst ska också förenkla och minska kostnaderna för myndigheterna, samt spara pengar för staten som helhet.

SSC har gjort en enkät bland de statliga myndigheterna om intresset för ett gemensamt e-arkiv. Av de 147 myndigheter som svarade överväger 122 att ansluta sig, skriver SSC i ett pressmeddelande. Dessutom deltar sju myndigheter, Bolagsverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen i Västernorrland, Post- och telestyrelsen samt Statens fastighetsverk, i ett pilotprojekt. De blir de första att anslutas till den nya tjänsten.

SSC offentliggör i början av maj själva upphandlingen, som ska innefatta systemstöd, drift och konsulttjänster. Upphandlingsformen blir en konkurrenspräglad dialog, som sedan årsskiftet införts i lagen om offentlig upphandling, LOU, :

”Det är en stor och komplex upphandling och vi tror att den här upphandlingsformen passar perfekt. Upphandlingsformen ger möjlighet till ett närmare samarbete med leverantörer i branschen och minimerar därmed tolkningsproblem både under upphandlingen och den kommande avtalsperioden”, säger SSCs projektledare Cia Jarehov i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA