Upphandling av gemensamt e-arkiv avbryts

DIGITALISERING2018-12-12

Statens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen ett myndighetsgemensamt e-arkiv på grund av bristande konkurrens och ett för högt pris. Alltför få leverantörer har visat intresse.

Statens servicecenter som har regeringens uppdrag att utveckla och etablera en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst inledde sin upphandling i slutet av 2017. Nu har myndigheten meddelat regeringen att upphandlingen avbrutits. Enligt skrivelsen finns det för få leverantörer som kan ta ansvar för den totala kravbilden, vilket konkret innebär att leverantören tar ansvar för en sammanhållen leverans av programvarulicens och kringtjänster inklusive samordningsansvar för helheten.

”Vi utreder nu utifrån de nya förutsättningarna om staten själv kan ta hand om driften av tjänsten för att tillgodose en kostnadseffektiv och säker e-arkivtjänst för de statliga myndigheterna. Vi skulle då istället kunna fokusera på att upphandla programvarulicenser, vilket i sin tur sannolikt leder till fler anbud och därmed ökad konkurrens”, kommenterar generaldirektör Thomas Pålsson i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet ser Statens servicecenter fortfarande stora fördelar med ett förvaltningsgemensamt e-arkiv för de statliga myndigheterna. Men myndigheten anser inte att det kan göras avkall på ställda krav och arbetar därför nu med att ta fram en ny strategi för hur en långsiktig, säker och kostnadseffektiv e-arkivtjänst ska kunna etableras.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA