Miljardbesparing på e-arkiv

STATSFÖRVALTNING2014-08-20

Regeringen har gett Statens servicecenter i uppdrag att tillsammans med Riksarkivet utveckla en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv. Fullt utbyggd kan tjänsten spara en miljard kronor.

Det gemensamma e-arkivet ska fungera som en mellanstation på vägen mot slutarkivering hos Riksarkivet. Bolagsverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, länsstyrelserna i Stockholms och i Västernorrlands län, Post och telestyrelsen samt Statens fastighetsverk har fått i uppdrag att vara först ut att använda tjänsten, som ska lanseras 2015/16.

”I vårt samhälle där digital information växer explosionsartat är det viktigt att kunna säkerställa tillgänglighet och ett långsiktigt bevarande för framtida generationer. Genom att köpa tjänsten från Statens servicecenter säkerställs detta. Vinsterna blir stora för såväl medborgare och företag som myndigheter”, kommenterar Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter, i ett pressmeddelande.

Genom den nya tjänsten ska investerings- och förvaltningskostnaderna minskas jämfört med alternativa lösningar. En förstudie har visat att den totala investeringskostnaden för e-arkiv på 1,1 till 1,7 miljarder kronor för 117 större myndigheter kan reduceras med upp till 80 procent genom en gemensam arkivlösning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA