Regeringen nöjd med Statens servicecenter

STATENS SERVICECENTER2017-01-23

Regeringen bedömer att kvaliteten i Statens servicecenters tjänster är god, men anser att det är olyckligt att vissa av de anslutna myndigheterna har lågt förtroende för tjänsterna.

I höstas granskade Riksrevisionen om inrättandet av Statens servicecenter, SSC, gjort den statliga administrationen effektivare.

Riksrevisionen konstaterade då att produktivitetsförbättringarna var oklara och att relativt få myndigheter ansåg att tjänsterna inneburit en effektivisering av deras administrativa verksamhet.

Nu har regeringen kommenterat Riksrevisionens rapport om myndigheten.

I huvudsak är regeringen positiv till Statens servicecenter och bedömer att inrättandet av myndigheten har inneburit kostnadsbesparingar för staten som helhet och att kvaliteten i tjänsterna är god.

Men man är bekymrad över att vissa av de anslutna myndigheterna har lågt förtroende för kvaliteten i tjänsterna.

”Regeringen vill därför framhålla vikten av att samverkan mellan SSC och de myndigheter som använder dess tjänster utvecklas och präglas av tillit”, skriver man i rapporten och tillägger att man skrivit in i SSCs regleringsbrev att kundnöjdheten ska öka.

Regeringen är kritisk till att Riksrevisionens granskning av kostnader och kvalitet enbart har de anslutna myndigheternas egna bedömningar som underlag. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA